Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh cỏ dại

CÓ CATCAT LOẠI BỎ BỆNH GHẺ NHAM Ở CÂY CAM

CÓ CATCAT LOẠI BỎ BỆNH GHẺ NHAM Ở CÂY CAM

Nấm gây ảnh hưởng các bệnh vô cùng nghiêm trọng đến màu da và chất lượng của cây cam. Bà con cần quan tâm đặc biệt đến cây cam mỗi khi mùa mưa đến. Nấm bệnh gây hại mạnh nhất là bệnh ghẻ nham ở cây cam.

BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY SẦU RIÊNG

BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY SẦU RIÊNG

Thường xuất hiện trên lá già. Đầu tiên là những vết tròn như nhũn nước, xuất hiện ở chóp hoặc rìa lá, sau đó vết bệnh lớn dần có tâm màu xám trắng, có nhiều vòng đồng tâm, trên vòng đồng tâm có những chấm nhỏ li ti màu đen
ĐẨY LÙI  BỆNH CHÁY LÁ Ở CÂY XOÀI

ĐẨY LÙI BỆNH CHÁY LÁ Ở CÂY XOÀI

Bệnh cháy lá là bệnh phổ biến của cây xoài, bà con cần có sự quan tâm để ngăn ngừa bệnh cháy lá kịp thời để không ảnh hưởng đến cây xoài. Nhất là vào thời điểm cây đang cho trái.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

Bệnh rầy nâu hại lúa bà con cần đặc biệt quan tâm bởi cần có sự phát hiện sớm mới có thể triệt tận gốc bệnh này.

CHẶN NGAY BỌ XÍT PHÁ HẠI CÂY NHÃN

CHẶN NGAY BỌ XÍT PHÁ HẠI CÂY NHÃN

Bọ xít hại nhãn luôn là bệnh mà bà con quan tâm lúc cây có hoa và chuẩn bj ra trái. bà con cần đặc biệt quan tâm đến giai đoạn này nhằm ngăn chặn nguy cơ bệnh cho cả hoa và năng suất của trái.

NGĂN CHẶN BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY XOÀI

NGĂN CHẶN BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY XOÀI

Đây là bệnh phổ biến trên cây xoài những năm gần đây. Xoài ra hoa trong điều kiện mưa dầm bệnh phát triển nhanh hơn. Xuất hiện trên các bộ phận: lá, cành non, phát hoa và trái.