Cơ hội nghề nghiệp

CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC H.A.I TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC H.A.I TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Bạn là người đam mê kinh doanh ngành nông nghiệp, bạn là người yêu cây, có trình độ hiểu biết về ngành nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật? Bạn muốn tìm một môi trường thân thiện, nơi giúp bạn hoàn thiện bản thân và luôn thúc đẩy mọi thứ bạn có, nơi công bằng và ghi nhận mọi thành tích, đóng góp bạn làm, thì hãy một lần bước vào Nông Dược H.A.I, chúng tôi đang đợi bạn!
Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát đơn hàng

Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát đơn hàng

 • Duyệt đơn hàng: theo CSKD, thỏa thuận.
 • Theo dõi công nợ.
 • Trích tính - nhập liệu hệ thống - theo dõi tình hình chi trả tài khoản chiết khấu.
 • Các việc khác theo yêu cầu công việc.
Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

 • Trực tại quầy lễ tân.
 • Tiếp khách đến văn phòng.
 • Nghe, trả lời điện thoại và chuyển cho các phòng ban liên quan.
 • Thực hiện công tác hành chính - văn thư bao gồm: photocopy, scan, fax, gửi và nhận thư, soạn thảo văn bản.
 • Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
Tuyển dụng Phó Phòng Chính sách (ưu tiên Nam)

Tuyển dụng Phó Phòng Chính sách (ưu tiên Nam)

 • Thực hiện việc triển khai các chính sách KD của công ty.
 • Theo dõi, đốc thúc nhân sự phòng thực hiện các công việc hỗ trợ liên quan đến công tác triển khai CSKD.
 • Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình.
Tuyển dụng Phụ trách Trại Thực nghiệm kiêm chuyên viên khảo nghiệm sản phẩm

Tuyển dụng Phụ trách Trại Thực nghiệm kiêm chuyên viên khảo nghiệm sản phẩm

 • Phụ trách Trại Thực nghiệm tại Tiền Giang

Quản lý, bảo quản tài sản, vật dụng thí nghiệm tại Trại Thực nghiệm.

+ Lên kế hoạch hoạt động, phân chia, bố trí các khảo nghiệm một cách khoa học và hợp lý.

+ Quản lý, triển khai gieo trồng, chăm sóc các thí thử nghiệm.

 • Khảo nghiệm sản phẩm:

 +  Đề xuất các đề tài nghiên cứu khảo nghiệm sản phẩm;

Biên soạn đề cương, lập kế hoạch khảo nghiệm và trực tiếp thực hiện các khảo nghiệm trong và  ngoài Trại Thực nghiệm.

Hỗ trợ chuyên viên, nhân viên khác trong việc triển khai thực hiện các khảo nghiệm tại Trại Thực nghiệm hoặc khu vực xung quanh.

+ Tham gia biên soạn viết bài cơ sở dữ liệu sản phẩm, cây trồng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng nghiên cứu sinh học và giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm.
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật Phát triển Sản phẩm

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật Phát triển Sản phẩm

 • Đề xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện các mô hình, giải pháp sử dụng sản phẩm Công ty cho các cây trồng mục tiêu.
 • Lập kế hoạch và thực hiện khảo sát đánh giá nhanh hiệu lực của sản phẩm mới, sản phẩm có triển vọng trên đối tượng mới.
 • Hỗ trợ biên soạn tài liệu kỹ thuật và tập huấn sản phẩm đăng ký bổ sung đối tượng/cây trồng;
 • Tham gia biên soạn viết bài cơ sở dữ liệu sản phẩm, cây trồng.
 • Tham gia, hỗ trợ các bộ phận liên quan tổ chức các sự kiện (ngày hội bán hàng cấp tỉnh, hội thảo chuyên đề, tọa đàm kỹ thuật, lễ ra mắt sản phẩm, ...), nếu có yêu cầu.