Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng Nhân viên Quản lý tổng đài

Tuyển dụng Nhân viên Quản lý tổng đài

 • Thực hiện công tác trực tổng đài.
 • Tiếp nhận theo dõi và phản hồi cho KH về các khiếu nại, chương trình KM của Cty.
 • Trích tính các CTKM Cấp II, ND căn cứ trên tổng đài, mã vạch.
 • Kiểm soát, theo dõi chương trình Cấp II: kế hoạch thực hiện.
 • Tiếp nhận và quản lý các thông tin đăng ký tham gia chương trình Cấp II, ND 
Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát đơn hàng

Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát đơn hàng

 • Duyệt đơn hàng: theo CSKD, thỏa thuận.
 • Theo dõi công nợ.
 • Trích tính - nhập liệu hệ thống - theo dõi tình hình chi trả tài khoản chiết khấu.
 • Các việc khác theo yêu cầu công việc.
Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

 • Trực tại quầy lễ tân.
 • Tiếp khách đến văn phòng.
 • Nghe, trả lời điện thoại và chuyển cho các phòng ban liên quan.
 • Thực hiện công tác hành chính - văn thư bao gồm: photocopy, scan, fax, gửi và nhận thư, soạn thảo văn bản.
 • Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Đơn vị.
Tuyển dụng Phó Phòng Chính sách (ưu tiên Nam)

Tuyển dụng Phó Phòng Chính sách (ưu tiên Nam)

 • Thực hiện việc triển khai các chính sách KD của công ty.
 • Theo dõi, đốc thúc nhân sự phòng thực hiện các công việc hỗ trợ liên quan đến công tác triển khai CSKD.
 • Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình.
Tuyển dụng Phụ trách Trại Thực nghiệm kiêm chuyên viên khảo nghiệm sản phẩm

Tuyển dụng Phụ trách Trại Thực nghiệm kiêm chuyên viên khảo nghiệm sản phẩm

 • Phụ trách Trại Thực nghiệm tại Tiền Giang

Quản lý, bảo quản tài sản, vật dụng thí nghiệm tại Trại Thực nghiệm.

+ Lên kế hoạch hoạt động, phân chia, bố trí các khảo nghiệm một cách khoa học và hợp lý.

+ Quản lý, triển khai gieo trồng, chăm sóc các thí thử nghiệm.

 • Khảo nghiệm sản phẩm:

 +  Đề xuất các đề tài nghiên cứu khảo nghiệm sản phẩm;

Biên soạn đề cương, lập kế hoạch khảo nghiệm và trực tiếp thực hiện các khảo nghiệm trong và  ngoài Trại Thực nghiệm.

Hỗ trợ chuyên viên, nhân viên khác trong việc triển khai thực hiện các khảo nghiệm tại Trại Thực nghiệm hoặc khu vực xung quanh.

+ Tham gia biên soạn viết bài cơ sở dữ liệu sản phẩm, cây trồng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng nghiên cứu sinh học và giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm.