Chi Nhánh Nam Sông Hậu

Khu Vực Nam Sông Hậu

 Lô 30 A4, Khu công nghiệp Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ

 029.23.843.042

Xem bản đồ