T. KTST EFFORT 2,5% PASTE

T. KTST EFFORT 2,5% PASTE

PASTE - CHUYÊN GIA TẠO MỦ CAO SU

- Kích thích ra mủ (làm mủ cao su không đông kết bít các tuyến mủ, gây chảy mủ).

- Kéo dài thời gian chảy mủ.

- Chảy mủ đều.

- Tăng sản lượng mủ.

Xem thêm
T. KTST COLYNA 200TB

T. KTST COLYNA 200TB

GIA TĂNG NĂNG SUẤT - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

- Kích thích hạt và củ nảy mầm nhanh và đều.
- Kích thích sự phát triển thân, chồi, lá.
- Kích thích ra hoa, ra hoa đồng loạt, hạn chế rụng hoa và quả.
- Kích thích sự phát triển quả, tăng kích thước quả, quả lớn nhanh, chín đồng loạt.
- Làm chậm quá trình chín của quả, có thể neo quả thêm 1 thời gian.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng như lúa; rau ăn lá, rau ăn củ, quả, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa kiểng...

-  Không độc với chim, ong, cá và động vật thủy sinh.

Xem thêm
T. KTST DEKAMON 22,43L

T. KTST DEKAMON 22,43L

TĂNG NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI - CẢI THIỆN PHẨM CHẤT TỐI ƯU

- Là thuốc kích thích sinh trường cây trồng.
- Kích thích ra rễ mạnh,nẩy mầm nhanh, phát triển chồi lá tốt.
- Kích ra hoa đồng loạt, tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
- Giúp cây trồng hấp thu phân bón hữu hiệu hơn.

- Ít độc với con người, gia súc, môi trường; tương đối an toàn với cá, ong, côn trùng có ích, chim.


Xem thêm
T. KTST BIRANTIN 0,1SL

T. KTST BIRANTIN 0,1SL

TO QUÀ - CHẮC HẠT - NEO TRÁI TỐT

- Thuốc có tác dụng tiếp xúc, kích thích sự phân chia tế bao, phân hóa mầm hoa và sự phát triển chồi bên.
- Có tác dụng kích thích sự mở rộng tế bào trục hạ diệp một số loại cây trồng song tử diệp, giúp cây lớn nhanh giai đoạn đầu sau gieo.
- Gia tăng số lượng chồi, lá, hoa và quả.
- Làm chậm sự lão hóa của cây trồng.
- Có ảnh hưởng lên sự nảy mầm của hạt, củ, chồi ngủ

Xem thêm