T. KTST DEKAMON 22,43L

Đặc điểm nổi bật của T. KTST DEKAMON 22,43L

  • Thành phần:   

              - Sodium-5-nitroguaiacolate 
              - Sodium-O-nitrophenolate
              - Sodium-P-nitrophenolate
              - Sodium-2,4-Dinitrophenolate

  • Qui cách:    Gói 10 ml, Chai 100 ml
  • Đặc điểm:   Chất lỏng, màu nâu nước trà, tan hoàn toàn trong nước.
  • Nhóm độc:  Nhóm IV
  • Ưu điểm nổi bật:

           - Là thuốc kích thích sinh trường cây trồng.
           - Kích thích ra rễ mạnh,nẩy mầm nhanh, phát triển chồi lá tốt.
           - Kích ra hoa đồng loạt, tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
           - Giúp cây trồng hấp thu phân bón hữu hiệu hơn.

  • Đăng ký sử dụng:

           - Kích thích sinh trưởng trên Lúa
           - Có hiệu quả rất tốt trên các loại cây trồng

  • Hướng dẫn sử dụng:

           - Pha 3 ml/ 10 lít nước. Phun ướt đều cây trồng.
           - Phun được ở các giai đoạn cần thiết của cây trồng.
           - Phải bón phân đầy đủ vào đất
           - Phối hợp rất tốt với phân bón lá để có hiệu quả cao hơn. 
           - Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát

  • Nhà sản xuất:     P.T. Harina Chem Industry (Indonesia)
  • Phân phối tại Việt Nam:    Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI
ĐÁNH GIÁ - BÌNH LUẬN

Sản phẩm khác: