THUỐC TRỪ BỆNH NEWBEM 750WP

THUỐC TRỪ BỆNH NEWBEM 750WP

Với thành phần chính là Tricyclazole 75% w/w, NEWBEM 750WP được đăng ký phòng trừ trên:

+ Đạo ôn lá (cháy lá),
+Đạo ôn cổ bông trên Lúa

Xem thêm