CÓ AVISO - HẾT LO BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY XOÀI.

CÓ AVISO - HẾT LO BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY XOÀI.

Đầu mùa mưa là thời điểm nhạy cảm để cho nấm và vi khuẩn hoành hành trên các cây trồng. Mùa này luôn là cao điểm cho bệnh thán thư ở hầu hết tất cả cây trồng. Nhưng đặc biệt là cây xoài.Bệnh xuất hiện ở hoa, cành non, hoa và trên trái.
Xem thêm
PHỤC HỒI VƯỜN CÂY ĂN TRÁI SAU HẠN MẶN

PHỤC HỒI VƯỜN CÂY ĂN TRÁI SAU HẠN MẶN

Khu vực miền Nam đã có những cơn mưa trái mùa, báo hiệu cho mùa mưa sắp đến. Mưa đến sẽ giải cứu hàng trăm ngàn Ha cây ăn trái bị ảnh hưởng nặng do hạn, mặn kéo dài. Tuy nhiên việc phục hồi vườn cây ăn trái trở lại như trước là vấn đề bà con rất quan tâm
Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ TOMTIT 360EC

THUỐC TRỪ CỎ TOMTIT 360EC

- Tomtit 360EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, trừ hữu hiệu cả 3 nhóm cỏ: hòa bản, chác lác và lá rộng.
- Hoạt chất trừ cỏ: cao hơn 20%.
- Chất an toàn: hơn gấp 1,5 lần.
=> Hiệu lực trừ cỏ triệt để hơn - An toàn hơn cho mầm lúa.
Xem thêm