THUỐC TRỪ CỎ FAGOR 20SL

THUỐC TRỪ CỎ FAGOR 20SL

CHUYÊN TRỪ CỎ HÒA BẢN TRÊN CÂY TRỒNG LÁ RỘNG

- Fagon 20SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, thuộc nhóm Bipyridilium. Diệt hầu hết các nhóm cỏ hòa bản, lá rộng và cói lác trên vườn cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và đất hoang.

- Thuốc nhanh chóng bị đất hấp thu và mất tác dụng khi tiếp xúc với đất nên có thể phun bất cứ lúc nào ngay cả trước gieo trồng giúp tranh thủ thời vụ.

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ GOROP 500EC

THUỐC TRỪ CỎ GOROP 500EC

GOROP RA TAY - SẠCH NGAY CỎ DẠI

- Gorop 500EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, thuộc nhóm Chloroacetamide, thuốc được hấp thu qua mầm chồi và rễ cỏ khi mới nẩy mầm.
- Diệt trừ rất hữu hiệu 3 nhóm cỏ hòa bản, chác lác và lá rộng mọc từ hạt trên Ngô, Khoai lang, Mía, Đậu tương

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ ADORE 25SC

THUỐC TRỪ CỎ ADORE 25SC

CÓ ADORE KHÔNG LO SÓT CỎ

Adore 25SC là thuốc trừ cỏ chọn lọc trên lúa thuộc nhóm hóa học Quinoline carboxylic acid, có tác động nội hấp, hậu nảy mầm, hấp thụ vào cây cỏ qua lá và rễ.

Trừ được các loại cỏ như: cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ điên điển, cỏ loa kèn, rau muống dại, bìm bìm…v.v. đặc biệt đặc trị cỏ lồng vực.

Thuốc an toàn cho lúa.

Xem thêm
Thuốc TRỪ CỎ ANDOSHOP 60OD

Thuốc TRỪ CỎ ANDOSHOP 60OD

CHUYÊN DÙNG TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA 

ANDOSHOP 60OD là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nẩy mầm, lưu dẫn.
Thuốc diệt trừ hiệu quả các loại cỏ trên ruộng lúa sạ: nhóm cỏ Hoà bản (Lồng vực, Đuôi phụng…), nhóm Cỏ Chác lác và cỏ Lá rộng.

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ FLASET 400WP

THUỐC TRỪ CỎ FLASET 400WP

CHUYÊN TRỪ CỎ LỒNG VỰC, CỎ CHÁC LÁC, CỎ LÁ RỘNG

- Với nguồn nguyên liệu chọn lọc và phụ gia cao cấp giúp Flaset 400WP:
     + Hấp thu nhanh, lưu dẫn mạnh hơn.
     + Hiệu lực trừ cỏ triệt để và an toàn cho lúa.
- Flaset 400WP được hấp thu nhanh chóng qua cả 2 bộ phận rễ và lá nên có thể trộn phân rải để giảm chi phí. Đặc trị cỏ Lồng vực (cỏ Gạo), nhóm cỏ Chác lác, cỏ Lá rộng trên ruộng lúa

Xem thêm