THUỐC TRỪ CỎ SIRIUS 10WP, 70WDG

THUỐC TRỪ CỎ SIRIUS 10WP, 70WDG

- Sirius 10WP và Sirius 70WDG là thuốc trừ cỏ chọn lọc, thuộc nhóm Sulfonylurea. Phòng trừ hữu hiệu cả 3 nhóm cỏ, thời gian sử dụng rộng, liều sử dụng thấp, rất an toàn cho lúa. 
- Diệt trừ hầu hết các loại cỏ trong ruộng lúa:
- Cỏ hoà bản: cỏ lồng vực, cỏ bắc, cỏ mồm, cỏ túc ...
- Cỏ cói lác: cỏ cháo, cỏ chác, cỏ năn, lác mỡ, lác phẳng,...
- Cỏ lá rộng: cỏ bợ, rau mác, rau mương, cỏ xà bông, rau xam, vảy ốc...
Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ ROUNDUP 480SC

THUỐC TRỪ CỎ ROUNDUP 480SC

- Roundup 480SC là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, thuộc nhóm Lân hữu cơ. Hiệu lực rất cao trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng, đặc biệt các loại cỏ thân ngầm khó trị như: cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ…. Thuốc không ảnh hưởng xấu đến đất đai, rễ cây trồng cũng như nguồn nước; an toàn với con người và động vật.
- Trừ cỏ trên vườn cây đa niên (cây ăn quả, cao su, cọ dầu…), cây trồng theo hàng (bắp, mía), đất chưa canh tác hoặc bờ ruộng, bờ ao . 
Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ ONECIDE 15EC

THUỐC TRỪ CỎ ONECIDE 15EC

- Onecide 15EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm, thuộc nhóm Aryloxyphenoxy propionate, có hiệu lực diệt cỏ lâu dài và ổn định với các loại cỏ hàng niên, đa niên trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc diệt các bộ phận phía trên mặt đất (thân, lá, chồi) và phía dưới mặt đất (rễ, thân ngầm, củ, chồi).
- Hiệu lực cao đối với nhóm cỏ hòa bản như cỏ lồng vực, cỏ mần trầu, cỏ chim ri, cỏ chỉ, cỏ mật, cỏ sâu róm, cỏ đuôi phụng, cỏ ống, cỏ túc, cỏ bông tua, cỏ lá tre…trên các loại cây trồng như đậu phộng (lạc), đậu tương, sắn, bông vải, dưa hấu, rau cải, cà chua, khoai tây, hành, tỏi…
Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ OK 683SL

THUỐC TRỪ CỎ OK 683SL

- OK 683SL là thuốc trừ cỏ chọn lọc, thuộc nhóm Chlorinate phenoxy, hiệu lực trừ cỏ nhanh dễ hỗn hợp với một số thuốc trừ cỏ khác. 
- Diệt trừ các loài cỏ năn lác và cỏ lá rộng như cỏ cháo, cỏ chác, cỏ năn, cỏ cú (cỏ gấu), cỏ mực, cỏ xà bông, mác bao, cỏ bợ, dền gai, rau sam,…trên ruộng lúa, mía, bắp, các vườn cây ăn quả, cây công nghiệp.
Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ FAGON 20SL

THUỐC TRỪ CỎ FAGON 20SL

- Fagon 20SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, thuộc nhóm Bipyridilium. Diệt được nhiều loại cỏ cho vườn cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và đất hoang. Thuốc nhanh chóng bị đất hấp thu và mất tác dụng khi tiếp xúc với đất nên có thể phun bất cứ lúc nào ngay cả trước gieo trồng giúp tranh thủ thời vụ.

- Diệt hầu hết các nhóm cỏ hòa bản, lá rộng và cói lác trên vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, lâm nghiệp, đất không trồng, trước gieo trồng…
Xem thêm