Thông tin mới

Nông Dược HAI Họp Mặt Cộng Tác Viên Kỹ Thuật 2016

Nông Dược HAI Họp Mặt Cộng Tác Viên Kỹ Thuật 2016

Ngày 30/1/2016, Công ty c phn Nông Dược HAI đã t chc bui gp mt vi các Cng tác viên (CTV) k thut nhm tho lun và ly ý kiến v các chương trình và chính sách phát trin ca Công ty trong năm mi.  

Nông Dược HAI: Năm tài chính 2015 ước đạt 107 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế Nông Dược HAI Tổ Chức Giải Bóng Đá ĐBSCL Mở Rộng 2016 Nông Dược HAI Tổ Chức Tập Huấn Chuyên Môn Nhân Viên 2016