Thông tin mới

NISSAN CHEMICAL NHẬT BẢN VÀ NÔNG DƯỢC HAI tăng cường hợp tác thúc đẩy thị trường và mở rộng bán hàng năm 2018

NISSAN CHEMICAL NHẬT BẢN VÀ NÔNG DƯỢC HAI tăng cường hợp tác thúc đẩy thị trường và mở rộng bán hàng năm 2018

Tập trung vào các vùng chuyên canh cây Sầu riêng ở khu vực ĐBSCL và Miền Đông – Tây Nguyên là một trong những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của NISSAN CHEMICAL Nhật Bản trong năm 2018.


Nông Dược HAI nhắm đích doanh thu 1.850 tỷ đồng năm 2018 Nông Dược HAI: Sôi Động Hội Thao Mừng Xuân 2018 HAI Lọt Top 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam 2017