Thông tin mới

ĐHĐCĐ HAI: Mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng năm 2016

ĐHĐCĐ HAI: Mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng năm 2016

24/6/2016, Nông Dược HAI đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua, trong đó có mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng.

Nông Dược HAI Trao Tặng Bộ Nữ Trang Kim Cương 120 Triệu Cho Khách Hàng Nông Dược HAI Khánh Thành Nhà Máy 150 Tỷ Tại Long An Nông Dược HAI: Quý I Đạt 20,3 Tỷ Đồng Lợi Nhuận