Thông tin mới

HAI Mang Niềm Vui Tết Đến Các Hoàn Cảnh Khó Khăn

HAI Mang Niềm Vui Tết Đến Các Hoàn Cảnh Khó Khăn

Vi phương châm tích cc đóng góp vào các hot đng cng đng và xã hi, Công ty c phn Nông Dược HAI (mã: HAI) hin đang trin khai lot chương trình tng quà Tết cho các hoàn cnh khó khăn trên khp c nước nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017.

HAI: Năm 2016 Ước Đạt Hơn 80 Tỷ Đồng Lợi Nhuận Trước Thuế HAI Hỗ Trợ Miền Trung Khôi Phục Sản Xuất Sau Lũ HAI Ứng Dụng Giải Pháp SAP Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh