PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG HAI - SILICATE CALCIUM

Đặc điểm nổi bật của PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG HAI - SILICATE CALCIUM

  • Thành phần       SiO2: 25%, Ca: 25%, độ ẩm 1%
  • Quy cách           Bao 20 kg
  • Ưu điểm nổi bật:

           - Giúp cứng cây, chống đổ ngã.
           - Hạ phèn, giải ngộ độc hữu cơ, nghẹt rễ.
           - Phát triển bộ rễ, đẻ nhánh, đâm tược mạnh.
           - Tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi (nắng hạn, ngập úng, mặn,...).
           - Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

  • Đăng ký sử dụng:

           - Lúa
           - Bắp (ngô)
           - Mía
           - Rau màu
           - Cây ăn quả, Cây công nghiệp

  • Hướng dẫn sử dụng:

           - Lúa, Bắp (Ngô), Mía, Rau màu: bón lót trước khi gieo trồng từ 250-300 kg/ ha/ vụ.
           - Cây ăn quả, cây công nghiệp:
              + Bón lót 0,3 kg/ gốc khi cây con mới trồng.
              + Bón 0,3 kg/ cây vào các thời kì sau thu hoạch.
          - Rất thích hợp bón cho lúa trong hệ thống canh tác lúa - tôm.
          - Không phối trộn chung với phân có chứa đạm.

  • Phân phối tại Việt Nam: Công Ty Cổ Phần Nông Dược HAI

Sản phẩm khác: