T.TRỪ BỆNH ENDICO 5SC

Đặc điểm nổi bật của T.TRỪ BỆNH ENDICO 5SC

• Hoạt chất : Hexaconazole: 5% w / w

• Quy cách : Chai 900ml

• Ưu điểm nổi bật:

- ENDICO 5SC được sản xuất dạng Nano tiên tiến nhất hiện nay, cùng phụ gia cao cấp do đó có nhiều ưu điểm:

   + Bám dính tốt hơn à Hạn chế rửa trôi do mưa, nước tưới

   + Thuốc hấp thu nhanh, lưu dẫn mạnh hơn → Hiệu lực phòng và trị bệnh cao, kéo dài hơn

- ENDICO 5SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, phòng và trị nhiều loại bệnh trên hầu hết cây trồng

- Ngoài ra, thuốc có tác dụng giúp xanh lá hơn, cây sinh trưởng phát triển tốt hơn

- Giúp tăng năng suất, tăng giá trị thương phẩm (bán giá tốt hơn)

• Đăng ký sử dụng: Nấm hồng/Cao su

• Phổ phòng trừ rộng: Đốm vằn, Đốm nâu, Lem lép hạt/Lúa; Đốm nâu/Thanh Long, Ghẻ sẹo/Cây có múi; Lở cổ rễ/cây họ Đậu; Phấn trắng, Gỉ sắt, Đốm lá, Khô vằn, Nấm hồng trên hầu hết cây trồng như: Cà phê, Chè, Hồ tiêu,  Nho, Xoài, Nhản, Vải, Chôm chôm; Rau màu và hoa Hồng, Cúc.

• Hướng dẫn sử dụng:

- Nấm hồng, Phấn trắng/Cao su: pha tỷ lệ 0,2-0,3% (20-30 ml/ 10 lít nước).

- Đốm vằn, Đốm nâu, Lem lép hạt/Lúa; Đốm vằn; Gỉ sắt, Đốm lá lớn, nhỏ/Ngô; Phấn trắng, Lở cổ rễ, Đốm lá, Gỉ sắt/Rau, Đậu, Bầu bí dưa: 1,0 lít/ha (pha 20 ml/10 lít nước).

- Gỉ sắt, Nấm hồng, Đốm  mắt cua/Cà phê, Chè; Nấm hồng, Phấn trắng, Khô vằn/Hồ tiêu, Nho, Xoài, Nhản, Vải, Chôm chôm; Ghẻ sẹo/Cây có múi; Đốm nâu/Thanh long: pha tỷ lệ 0,3% (30 ml/ 10 lít nước).

- Phấn trắng, Đốm đen, Gỉ sắt/hoa Hồng, Cúc: 0,5 lít/ha (pha 10 ml/10 lít nước).

• Lưu ý sử dụng:

- Lượng nước phun: 400-500 lít/ha

- Phun khi bệnh mới xuất hiện (tỷ lệ bệnh 5-10%), đối với bệnh Lerm lép hạt/Lúa nên phun giai đoạn trước và sau trổ 5-7 ngày

- Kết hợp tốt với Newbem 750WP để phòng trừ hầu hết bệnh hại quan trọng trên lúa (Đạo ôn, Lem lép hạt,…) và kết hợp tốt với Lipman 80WG để mở rộng phòng trừ Nhện hại.

Sản phẩm khác: