T.TRỪ BỆNH RIDOZEB 72WP

Đặc điểm nổi bật của T.TRỪ BỆNH RIDOZEB 72WP

  • Hoạt chất:             Mancozeb 640 g/kg  + Metalaxyl 80 g/kg
  • Qui cách:              Gói 100 g, gói 500 g
  • Độ độc:                 Nhóm IV
  • Cơ chế tác động: Thuốc tác động tiếp xúc và lưu dẫn mạnh hiệu lực phòng trừ bệnh nhanh và kéo dài
  • Ưu điểm nổi bật:

            - Với nguồn nguyên liệu cao cấp, giúp:
                 + Hạt thuốc mịn hơn, phân tán đều trong nước hơn nên không bị nghẹt bét khi phun.
                 + Bám dính rất tốt, hạn chế rửa trôi nên hiệu lực cao và kéo dài.
            - Ridozeb 72WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thuốc có tác động tiếp xúc và nội hấp. Dùng để phòng trừ rất nhiều loại nấm bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng.

  • Đăng ký sử dụng: Chuyên phòng trừ các bệnh

            - Bệnh lở cổ rễ hại Vừng
            - Bệnh xì mủ thân hại Mắc ca
            - Phòng trừ rất nhiều loại nấm bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại nấm bệnh gây hại quan trọng nhất hiện nay như Phytophthora, Fusarium và Thán thư.

  • Hướng dẫn sử dụng:

           - Bệnh lở cổ rễ: 1,5 kg/ ha (pha 30 g/ 10 lít nước).
           -  Bệnh xì mủ thân: Pha thuốc với nồng độ 0,5%  (pha 50 g/ 10 lít nước) .
           - Lượng nước phun 500 lít/ ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-7%.
           - Lưu ý phun ướt đều cây trồng.
          - Có thể hỗn hợp với Bonny 4SL để tăng hiệu quả phòng trừ các loại nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên nhiều cây trồng.

  • Nhà sản xuất: SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED
  • Phân phối tại Việt Nam: Công Ty Cổ Phần Nông Dược H.A.I
ĐÁNH GIÁ - BÌNH LUẬN

Sản phẩm khác: