Cây Lúa

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

Bệnh rầy nâu hại lúa bà con cần đặc biệt quan tâm bởi cần có sự phát hiện sớm mới có thể triệt tận gốc bệnh này.

QUẢN LÝ CỎ DẠI HẠI LÚA VỤ HÈ THU 2020

QUẢN LÝ CỎ DẠI HẠI LÚA VỤ HÈ THU 2020

Hiện nay khu vực phía Nam còn gần 1 triệu Ha chưa xuống giống vụ Hè Thu 2020, do đang bị ảnh hưởng nặng nề của hạn, mặn nên việc quản lý cỏ dại đầu vụ sẽ gặp nhiều khó khăn. Vấn đề bà con quan tâm nhất ngay từ đầu vụ là quản lý cỏ dại sau cho đạt hiệu quả cao nhất
NEWBEM - DIỆT TRỪ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

NEWBEM - DIỆT TRỪ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Hiện nay, với hơn 1triệu Ha lúa Đông Xuân ở miền Bắc đang bước vào giai đoạn trổ bông. Đây là thời điểm dễ mẫn cảm với các sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông.

QUẢN LÝ BỆNH LEM LÉP HẠT HẠI LÚA

QUẢN LÝ BỆNH LEM LÉP HẠT HẠI LÚA

Bệnh lem lép hạt xảy ra ở nhiều cây trồng do vi khuẩn, nhện và nhiều loại nấm gây ra. Đặc biệt nhất là ở cây lúa.
BỆNH ĐỐM NÂU HẠI LÚA

BỆNH ĐỐM NÂU HẠI LÚA

Bệnh đốm nâu là bệnh xảy ra hầu hết ở các loại cây. Chúng làm cho cây phát triển không bình thường và làm giảm năng xuất cho cây trồng. Có thể nói đến cây lúa cũng là mục tiêu của các loại nấm Helminthosporium oryzae gây nên bệnh đốm lá.

DIỆT TẬN GỐC BỆNH RẦY NÂU HỎNG LÚA

DIỆT TẬN GỐC BỆNH RẦY NÂU HỎNG LÚA

Bệnh rầy nâu hại lúa chủ yếu do vi khuẩn Nilaparvata lugens gây ra. Có tên khoa học là Brown planthopper.