Cây Nho

SẠCH SÂU XANH DA LÁNG HẠI CÂY NHO

SẠCH SÂU XANH DA LÁNG HẠI CÂY NHO

Sâu xanh da láng có tên khoa học Spodoptera exigua, sâu gây hại nhiều loại cây trồng khác nhau, trong đó có nho, việc phòng trị chúng vốn đã khó (vì loài này kháng thuốc rất nhanh) lại càng khó hơn. Sâu non ăn lá, lúc nhỏ chừa lại biểu bì, sâu tuổi lớn ăn thủng lỗ trên lá, không hình dạng, mật độ sâu cao có thể làm ảnh hưởng đến năng suất.