Cây Cà Chua

Trừ bệnh mốc đen lá trên cây Cà Chua

Trừ bệnh mốc đen lá trên cây Cà Chua

Bệnh thường gây hại giai đoạn cà chua ra hoa và mang quả. Bệnh xuất hiện trên lá già, ở mặt dưới lá, sau đó bệnh lan dần lên các lá trên. Vết bệnh lúc đầu nhỏ, tròn, màu xanh nhạt sau đó lan dần ra, màu đen, bệnh nặng làm toàn bộ lá có lớp bụi đen, lá bị vàng và rụng. Quả xanh đôi khi cũng bị bệnh, trên quả có những đốm xám sậm màu.
Trừ bệnh đốm vòng (úa sớm) trên cây Cà Chua

Trừ bệnh đốm vòng (úa sớm) trên cây Cà Chua

Bệnh chủ yếu trên lá và quả, đôi khi có trên thân. Trên lá: Vết bệnh xuất hiện đầu tiên ở các lá già phía dưới, lan dần lên các lá phía trên. Vết bệnh hình tròn hay có cạnh, màu nâu sẫm, có các vòng tròn đồng tâm màu đen, nhiều vết bệnh liên kết nhau thành vết lớn lan khắp lá, làm lá vàng khô và rụng sớm.
Trừ bệnh sương mai (úa muộn) trên cây Cà Chua

Trừ bệnh sương mai (úa muộn) trên cây Cà Chua

 Bệnh gây hại từ khi cây còn nhỏ, thường thấy giai đoạn cây ra hoa đến thu hoạch. Bệnh gây hại trên lá, thân và quả. Trên lá: Vết bệnh đầu tiên ở mép lá, có màu xanh tái như úng nước, sau đó lan dần vào phía trong phiến lá, màu nâu, có ranh giới rõ rệt với phần còn lại của phiến lá. Ở mặt dưới lá chổ vết bệnh có lớp mốc trắng như sương, bệnh nặng làm lá thối nhũn, thời tiết khô vết bệnh khô dòn dễ vỡ. Trên thân: Vết bệnh màu nâu thẫm, hơi lõm, lan rộng bao quanh thân.
Trừ bệnh chết cây con (Lỡ cổ rễ) trên cây Cà Chua

Trừ bệnh chết cây con (Lỡ cổ rễ) trên cây Cà Chua

Bệnh thường gây hại giai đoạn cây con trong vườn ươm đến 1 tháng sau khi trồng. Vết bệnh ban đầu là những đốm đen ở cổ rễ sau đó lan dần làm cổ rễ chỗ gần mặt đất tóp lại, màu nâu, thối, cây ngã gục trong khi lá non vẫn còn xanh, sau vài ngày cây khô héo. Gốc cây bệnh thường có lớp sợi nấm trắng vào buổi sáng sớm, đôi khi thấy hạch nấm màu nâu đen.
Trừ bệnh héo vàng trên cây Cà Chua

Trừ bệnh héo vàng trên cây Cà Chua

Bệnh gây thường gây hại từ khi cây bắt đầu có hoa trở đi. Triệu chứng điển hình là lá biến vàng và héo dần từ lá phía dưới lên lá ngọn, cây sinh trưởng kém, cuối cùng toàn cây bị héo và chết. Gốc và rễ cây bệnh có vết nâu rồi khô dần, bó mạch trong thân cây hóa nâu. Phần gốc gần mặt đất teo tóp nhỏ lại và đôi khi có lớp tơ mỏng màu trắng bao phủ.