Trừ bệnh mốc đen lá trên cây Cà Chua

Tác nhân: Do nấm Cladosporium fulvum

Tên tiếng Anh: Black mould  

Triệu chứng gây hại:

- Bệnh thường gây hại giai đoạn cà chua ra hoa và mang quả.

- Bệnh xuất hiện trên lá già, ở mặt dưới lá, sau đó bệnh lan dần lên các lá trên.

- Vết bệnh lúc đầu nhỏ, tròn, màu xanh nhạt sau đó lan dần ra, màu đen, bệnh nặng làm toàn bộ lá có lớp bụi đen, lá bị vàng và rụng.

- Quả xanh đôi khi cũng bị bệnh, trên quả có những đốm xám sậm màu.


Phát sinh gây hại:

- Bệnh phát sinh gây hại trong điều nhiệt độ và ẩm độ cao. Bào tử nấm bệnh lưu tồn trong tàn dư cây bệnh, trong đất, có thể sống đến 1 năm;  lây lan qua mưa, gió, hạt giống…

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây trồng.

- Trồng giống kháng bệnh.

- Ngắt bỏ lá già, lá bệnh đem tiêu hủy, tạo điều kiện thông thoáng cho ruộng.

- Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện .

Aviso 350SC

20 ml/16 ml nước

Carbenda Supper 50SC

25 ml/16 lít nước

Manozeb 80WP

80g/16 ml nước

Ridozeb 72WP

80g/16 ml nước

Top 70WP

16 g/16 lít nước


Các tin khác