Trừ bệnh thán thư trên cây Cà Chua

Tác nhân: Do nấm Colletotrichum cocodes.

Tên tiếng Anh : Anthracnose

Triệu chứng gây hại:

- Bệnh thường gây hại giai đoạn trái già đến chín.

- Bệnh gây hại trên lá, thân và quả.

- Trên lá: Vết bệnh là những đốm hình tròn, màu nâu đậm, xung quanh có viền nâu nhạt và những vòng tròn đồng tâm màu nâu đen.

- Trên thân: Vết cháy màu nâu.

- Trên quả: Vết bệnh tròn, nhỏ, hơi ướt và lõm xuống, điều kiện ẩm ướt vết bệnh lan rộng nhanh làm thối cả quả.

Phát sinh gây hại:

- Bệnh phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết  nóng (nhiệt độ 25-30oC), ẩm độ cao, mưa nhiều, hoặc ruộng tưới nhiều nước.  

- Bào tử nấm lưu tồn trên tàn dư cây bị bệnh, hạt giống, lây lan qua nước, gió, côn trùng, dụng cụ cắt tỉa...

- Bệnh gây hại trên cà chua, khoai tây…

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn cây trồng.

- Trồng giống ít nhiễm bệnh.

- Ngắt lá và quả bị bệnh tiêu hủy.

- Tránh tưới nhiều nước vào chiều tối.

- Luân canh với cây trồng khác.

- Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Aviso 350SC

20 ml/16 ml nước

Carbenda Supper 50SC

25 ml/16 lít nước

Manozeb 80WP

80g/16 ml nước

Ridozeb 72WP

80g/16 ml nước

Top 70WP

16 g/16 lít nước


Các tin khác