Cây Ca Cao

NGĂN CHẶN BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CAO SU

NGĂN CHẶN BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CAO SU

Bệnh phấn trắng là một bệnh phổ biến thường gặp ở tất cả các cây trồng. Chúng ta thường gặp nhiều ở tất cả cây, hoa như sắn, xoài, hoa hồng,... Nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên cây cao su.
Trừ bệnh khô thân trên cây Ca Cao

Trừ bệnh khô thân trên cây Ca Cao

Thân, cành bị nắng chiếu trực tiếp làm tổn thương mô dưới biểu bì. Mô tổn thương bị tạp nhiễm các loại nấm như Colletotrichum, Fusarium,.. và tảo làm khô chết cành.Lá nhỏ, kém phát triển có màu nhạt.Cây ít hoặc không có lá non.
Trừ bệnh nấm hồng trên cây Ca Cao

Trừ bệnh nấm hồng trên cây Ca Cao

Nấm tấn công ở những cành đã hóa nâu. Nấm bệnh lúc đầu có màu mốc trắng nhưng dần chuyển sang màu trắng hồng, hoặc vàng. Đây cũng là giai đoạn nấm phóng thích bào tử và phát tán mầm bệnh.
Trừ bệnh vệt sọc đen trên cây Ca Cao

Trừ bệnh vệt sọc đen trên cây Ca Cao

Một hoặc nhiều lánằm sau đợt lá cuối cùng có màu vàng với những đốm xanh.Đôi khi rìa lá bị khô. Thân sần sùi với những mụt nhỏ do bì khổng nở rộng. Nhiều chồi bên phát triển nhưng không bao giờ hoàn chỉnh.

Trừ bệnh thối trái, loét thân, cháy lá trên cây Ca Cao

Trừ bệnh thối trái, loét thân, cháy lá trên cây Ca Cao

Là bệnh chính trên ca cao, xuất hiện mọi nơi, mọi giai đọan sinh trưởng từ vườn ươm ( thối lá) đến khi cây lớn và thu họach (thối trái, loét thân). Trên lá, bệnh làm lá bị cháy thành từng mãng, cây còi cọc, sinh trưởng kém.
Trừ mối hại cây Ca Cao

Trừ mối hại cây Ca Cao

Mối là loại côn trùng miệng nhai, thức ăn chủ yếu là xác thực vật hoai mục và bán hoai mục như thân, lá cây khô, rễ cây… Chúng sống thành tập đoàn, làm tổ và sinh sản rất nhanh.