Cây Ca Cao

DIỆT TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI Ở CÂY CA CAO

DIỆT TRỪ SÂU ĐỤC VỎ TRÁI Ở CÂY CA CAO

Ca cao là loại cây có thể trồng xen canh với dừa, quế, điều, nhãn, sầu riêng, cà phê ...ở những vườn nhỏ hoặc chuyên canh ở nông trại. Tuy nhiên, là cây trồng mới, người trồng ca cao cần phải có những kiến thức về phòng trừ sâu, bệnh, cỏ dại để bảo vệ năng suất, bảo đảm được thu nhập khi trồng ca cao. Cùng Nông Dược H.A.I tìm hiểu những biện pháp phòng diệt sâu đục vỏ trái loại cây này!
Trừ bệnh nấm hồng trên cây Ca Cao

Trừ bệnh nấm hồng trên cây Ca Cao

Nấm tấn công ở những cành đã hóa nâu. Nấm bệnh lúc đầu có màu mốc trắng nhưng dần chuyển sang màu trắng hồng, hoặc vàng. Đây cũng là giai đoạn nấm phóng thích bào tử và phát tán mầm bệnh.
Trừ bệnh vệt sọc đen trên cây Ca Cao

Trừ bệnh vệt sọc đen trên cây Ca Cao

Một hoặc nhiều lánằm sau đợt lá cuối cùng có màu vàng với những đốm xanh.Đôi khi rìa lá bị khô. Thân sần sùi với những mụt nhỏ do bì khổng nở rộng. Nhiều chồi bên phát triển nhưng không bao giờ hoàn chỉnh.

Trừ bệnh thối trái, loét thân, cháy lá trên cây Ca Cao

Trừ bệnh thối trái, loét thân, cháy lá trên cây Ca Cao

Là bệnh chính trên ca cao, xuất hiện mọi nơi, mọi giai đọan sinh trưởng từ vườn ươm ( thối lá) đến khi cây lớn và thu họach (thối trái, loét thân). Trên lá, bệnh làm lá bị cháy thành từng mãng, cây còi cọc, sinh trưởng kém.
Trừ mối hại cây Ca Cao

Trừ mối hại cây Ca Cao

Mối là loại côn trùng miệng nhai, thức ăn chủ yếu là xác thực vật hoai mục và bán hoai mục như thân, lá cây khô, rễ cây… Chúng sống thành tập đoàn, làm tổ và sinh sản rất nhanh. 
Trừ bọ cánh cứng hại lá trên cây Ca Cao

Trừ bọ cánh cứng hại lá trên cây Ca Cao

Bọ cánh cứng ăn lá ca cao thuộc nhiều loài khác nhau như bọ nâu, bọ xám, bọ hung kim. Con trưởng thành có kích thước cỡ đầu đũa ăn (cơ thể dài khoảng 11-12 mm), màu xám nâu hoặc nâu đỏ, trên cơ thể có nhiều lông nhỏ mịn.