Trừ bệnh nấm hồng trên cây Ca Cao

Tác nhân : Do nấm Corticium salmonicolor

Triệu chứng :

- Nấm tấn công ở những cành đã hóa nâu.

- Nấm bệnh lúc đầu có màu mốc trắng nhưng dần chuyển sang màu trắng hồng, hoặc vàng. Đây cũng là giai đoạn nấm phóng thích bào tử và phát tán mầm bệnh.

- Nấm mọc sâu vào phần gỗ cành. Lá phần trên của cành nhiễm bệnh sẽ vàng và khô nhưng vẫn lưu trên cành một cành một thời gian.

- Cành khô nâu sẽ chết, lớp vỏ thân cành bị tách ra từng mảng.

Sự phát sinh, phát triễn:

- Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, ở những vườn ca cao quá ẩm và rợp bóng do tán lá dày và mật độ cây trồng cao.

- Bệnh lây lan theo nước, theo gió và theo các sinh vật mang từ nơi khác đến (như bọ cánh cứng, kiến, mối...).

Phòng trừ :

- Làm tăng độ thông thoáng của vườn cây:tỉa cành hợp lý và giảm bóng che.

- Cành bệnh được bỏ bằng cách cắt dưới đường ranh (phần tiếp giáp giữa vùng có nấm mọc và không) 30 cm. Những cành bệnh cần được đốt bỏ.

- Phun thuốc ướt đẫm lên khu vực cành nhiễm bệnh : Vali 5SL (40 ml/16 lít nước), Vali 3SL (70 ml/16 lít nước), Carbenda Supper 50SC (40 ml/16 lít nước).

Các tin khác