Trừ bệnh vệt sọc đen trên cây Ca Cao

Tác nhân :  Do nấm Oncobasidium theobromae

Tên tiếng Anh : Vascular-streak dieback (VSD)

Triệu chứng :

- Một hoặc nhiều lánằm sau đợt lá cuối cùng có màu vàng với những đốm xanh.Đôi khi rìa lá bị khô.

- Thân sần sùi với những mụt nhỏ do bì khổng nở rộng.

- Nhiều chồi bên phát triển nhưng không bao giờ hoàn chỉnh.

- Đối với cây con triệu chứng không đặc trưng như cây lớn. Cây con nhiễm bệnh thường chậm phát triển, lá vàng, lá chân rụng sớm, khoảng cách giữa các lá ngắn.

- Lột vỏ hoặc chẻ dọc đoạn cành nhiễm bệnh thấy có những sọc đen. Khi bệnh tiến triển mạnh cành khô và chết ngược dần từ ngọn vào.

Sự phát sinh, phát triễn :

- Bệnh phát triển và phát tán chủ yếu khi mưa nhiều, độ ẩm không khí cao. Bào tử phát tán vào sáng sớm (3-9 giờ sáng) và xâm nhập vào lá non trên cành.

- Từ khi bào tử xâm nhập đến khi có biều hiện bên ngoài kéo dài khoảng 2 – 3 tháng. Trong thời gian đó các đợt lá mới phát triển nên lá bệnh được nhìn thấy ở vị trí sau một đợt lá kể từ ngọn đếm ngược vào.

Phòng trừ : Biện pháp phòng trừ chủ yếu là:

- Trồng giống kháng, tỉa cành thông thoáng để giảm ẩm độ không khí.

- Khi cành bị nhiễm bệnh, tỉa bỏ cành cách nơi có triệu chứng bệnh (sọc đen nơi mô mộc) khoảng 30 cm về phía gốc.

- Đối với cây con bị bệnh ( giai đoạn vườn ươm hoặc 1 năm tuổi sau khi trồng) nên nhổ bỏ và thay cây khỏe mạnh khác.

- Khi phát hiện có triệu chứng bệnh, cắt tỉa bò cành bệnh, phun thuốc Catcat 250EC (12 ml/16 lít nước).

- Nấm không phát triển tiếp tục trên cành đã tỉa bỏ nên không cần phải chôn, đốt hoặc chuyển  đi nơi khác.

 

Các tin khác