Cây Cà Phê

RỆP SÁP GÂY HẠI QUẢ CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

RỆP SÁP GÂY HẠI QUẢ CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Rệp sáp gây hại quả cà phê là một trong những côn trùng gây thiệt hại lớn đến năng suất cà phê.
NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

Mùa mưa đang là mùa gây hại về các bệnh cho cây cà phê, trong đó phải quan tâm đến bệnh khô cành, khô quả do nấm gây ra. Bà con cần có những hiểu biết về bệnh này để có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM MẮT CUA Ở LÁ CÀ PHÊ

PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM MẮT CUA Ở LÁ CÀ PHÊ

Mùa mưa là thời điểm vi khuẩn có môi trường phù hợp để phát triển. Vi khuẩn phát triển gây ra rất nhiều bệnh cho cây trồng của bà con. Đặc biệt là cây cà phê.

BỆNH THÁN THƯ HẠI CÀ PHÊ

BỆNH THÁN THƯ HẠI CÀ PHÊ

Bệnh thán thư chủ yếu gây hại nhiều cho sự phát triển của cây cà phê. Bà con cần có những biện pháp phòng trừ để đảm bảo tốt nhất cho cây trồng.

TRỊ BỆNH RỆP VẢY TRÊN CÂY CÀ PHÊ HIỆU QUẢ

TRỊ BỆNH RỆP VẢY TRÊN CÂY CÀ PHÊ HIỆU QUẢ

Rệp vảy là tác nhân gây hại khá phổ biến và nghiêm trọng đối với cây cà phê. Chúng phá hại các chồi lá non và quả cà phê ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Vậy để phòng trừ và ngăn chặn loại rệp này, bà con trồng cà phê hãy cùng Nông Dược H.A.I tìm giải pháp nhé!