Cây Cà Phê

NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

Mưa liên tục trong những ngày qua đang tạo điều kiện rất thuận lợi cho các loại nấm bệnh tấn công cây cà phê, trong đó bà con cần phải quan tâm đến bệnh khô cành, khô quả do nấm Colletotrichum coffeanum gây ra.

CÁC CHIẾN BINH ĐẨY LÙI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ

CÁC CHIẾN BINH ĐẨY LÙI RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Cà phê là cây trồng được xếp vào danh sách các loại cây trồng mang lại nguồn kinh tế cao cho bà con ở các vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Để cho năng suất cây trồng được cao, bà con cần biết những bệnh gây ảnh hưởng đến cây trồng này.
NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

NGĂN CHẶN BỆNH KHÔ CÀNH KHÔ QUẢ Ở CÂY CÀ PHÊ

Mùa mưa đang là mùa gây hại về các bệnh cho cây cà phê, trong đó phải quan tâm đến bệnh khô cành, khô quả do nấm gây ra. Bà con cần có những hiểu biết về bệnh này để có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM MẮT CUA Ở LÁ CÀ PHÊ

PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM MẮT CUA Ở LÁ CÀ PHÊ

Mùa mưa là thời điểm vi khuẩn có môi trường phù hợp để phát triển. Vi khuẩn phát triển gây ra rất nhiều bệnh cho cây trồng của bà con. Đặc biệt là cây cà phê.

BỆNH THÁN THƯ HẠI CÀ PHÊ

BỆNH THÁN THƯ HẠI CÀ PHÊ

Bệnh thán thư chủ yếu gây hại nhiều cho sự phát triển của cây cà phê. Bà con cần có những biện pháp phòng trừ để đảm bảo tốt nhất cho cây trồng.