Cây Hồ Tiêu

TIÊU DIỆT RỆP MUỘI ĐEN HẠI CÂY HỒ TIÊU SIÊU HIỆU QUẢ

TIÊU DIỆT RỆP MUỘI ĐEN HẠI CÂY HỒ TIÊU SIÊU HIỆU QUẢ

Hiện tượng lá vàng, bị thâm đen trên cây hồ tiêu đã từng làm bà con trồng tiêu đau đầu. Sự tấn công của rệp muội gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và phẩm chất của cây trồng, để hỗ trợ bà con nhanh chóng tìm ra được các phòng trừ rệp muội gây hại. Cùng Nông Dược H.A.I tìm hiểu nhé!
ĐẨY LÙI BỆNH VÀNG LÁ DO TUYẾN TRÙNG Ở CÂY HỒ TIÊU

ĐẨY LÙI BỆNH VÀNG LÁ DO TUYẾN TRÙNG Ở CÂY HỒ TIÊU

Tiêu là một cây thân bò, mảnh mai, trên những đốt trên thân có rễ bám, để giúp cây có khả năng vươn lên và mọc thành cụm. Để đưa ra các biện pháp giúp tiêu trị bệnh vàng lá để đạt năng suất hiệu quả chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu đặc điểm thực vật của cây tiêu để có các biện pháp chăm sóc hợp lí nhé.