Trừ sâu đục trái trên cây Bắp

Tên khoa học: Helicoverpa armigera

Tên tiếng Anh: Corn earworm

Đặc điểm hình thái:

Trứng hình cầu dẹt. Sâu non hình ống, đẫy sức có thể dài tới 35-50 mm, có nhiều màu khác nhau, sâu non có nhiều màu sắc nâu, xanh, đặc biệt dọc 2 bên thân có sọc sáng.Trên mỗi đốt  thân sâu non có 4 u lông xếp thành hình thang. Sâu non hoá nhộng trong đất. Nhộng màu nâu, dài khoảng 17-20 mm. Bướm trưởng thành  màu vàng nâu hay vàng nhạt, dài khoảng 15-17 mm.

Phát sinh gây hại:

Sâu đục trái cũng là một loại sâu đa thực. Sâu đục trái gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng của cây ngô. Khi cây ngô còn non, sâu ăn các bộ phận non của ngô như ngọn, lá non làm thủng lá, làm cây ngô sinh truởng chậm.  Lúc ngô trỗ cờ sâu đục vào lá bao cờ, gây hại cho bao phấn, bông cờ. Khi cây có bắp, sâu ăn hạt non hoặc đục vào trong bắp. Chất thải do sâu non bài tiết làm kết dính lá bao cờ, cản trở việc trổ cờ và tung phấn. Trên cây ngô, sâu non cắn phá râu ngô, làm giảm tỉ lệ đậu hạt. Nhiều khi sâu còn đục và ăn phần đầu bắp ngô, gây thối bắp ngô khi gặp mưa.

Biện pháp phòng trừ :

Biện pháp canh tác:
Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ quanh bờ để hạn chế nguồn ký chủ phụ của sâu. Cày bừa phơi ải, làm đất kỹ trước khi gieo hạt để tiêu diệt nhộng sâu xanh trong đất.
Biện pháp hóa học:
Khi phát hiện sâu xanh, có thể phun hoặc rải vào ngọn (thuốc hột) lúc ngô 3-4 lá, 7-9 lá và trước trỗ cờ 5-7 ngày hoặc lúc sâu mới xuất hiện. 

Altach 5 EC,Cyper 25EC

20-25 ml/16 lít nước

Hopsan 75EC

50 ml/16 lít nước

Mimic 20 SC

30 ml/16 lít nước

Wellof 3 GR

Rắc vào loa kèn, đầu trái

Wellof 330 EC

50 ml/16 lít nước

Nouvo 3.6 EC

15 ml/16 lít nước

Nurell D 25/2.5 EC

50 ml/16 lít nước

Opulent 150SC

16 ml/16 lít nước

Các tin khác