ĐẨY LÙI BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ Ở CÂY NGÔ

Tác nhân: Do nấm Helminthosporium maydis

Triệu chứng bệnh:

Vết bệnh nhỏ, kéo dài dọc theo các gân lá thứ cấp, thường liên kết lại với nhau. Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ, sau có dạng hình thoi. Xung quanh vết bệnh có thể có những đường viền dạng ngậm nước, sau chuyển thành màu vàng. Giữa vết bệnh có màu trắng xám. Kích thước của vết bệnh thay đổi theo giống, có thể từ 2 – 6 x  3 -22 mm. Nhiều vết bệnh liên kết với nhau thành đám lớn làm tổn thương lá và giảm quang hợp ảnh hưởng đến năng suất ngô.

Phát sinh  sinh gây hại:

 Bệnh đốm lá nhỏ rất phổ biến ở vùng có khí hậu nóng, ẩm. Bệnh phổ biến ở khắp các vùng trồng ngô và trên tất cả các giống ngô địa phương, ngô lai. Bệnh gây hại từ khi cây có 2 – 3 lá cho đến hết thời kỳ sinh trưởng của cây. 

Biện pháp phòng trừ:

Biện pháp canh tác

Chăm sóc tốt làm cho cây khỏe tăng cường khả năng chống bệnh. Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi ruộng tiêu huỷ. Thường xuyên ngắt tỉa lá già, lá bệnh, tạo độ thông thoáng cho ruộng ngô.

Biện pháp hóa học: Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.

Aviso 350SC pha 10ml/10 lít

Catcat 250EC pha 10ml/10 lít
Manozeb pha 80WP 60g/10 lít nước