Trừ nhện trên nhóm Cây Có Múi

Có 3 loài:

- Nhện vàng  Phyllocoptruta oleivora  

- Nhện đỏ  Panonychus citri 

- Nhện trắng Polyphagotarsonemus latus

Đặc điểm hình thái và triệu chứng gây hại

Triệu chứng gây hại:

-Nhện gây hại lúc trái, lá còn nhỏ gây bệnh da lu, da cám làm mất giá trị thương phẩm.

Biện pháp phòng trị:

- Tạo sự thông thoáng cho vườn.

- Chú ý các đợt ra trái, lá non. Quan sát nếu thấy nhện thì phải phun thuốc chuyên trừ nhện ngay. Có thể phun ngừa khi trái vừa đậu bằng khoảng ngón tay.

- Phun thuốc khi mật số nhện khoảng 3 con/ lá, trái.Chú ý phun sau khi tượng trái rộ khoảng 1 tuần, sau đó khoảng 10 ngày phun tiếp lần 2.

Takare 2EC

400 ml/200 lit nước

Lipman 80WG

1000 g/200 lit nước

Nouvo 3.6 EC

150 ml/200 lít nướcCác tin khác