Trừ ngài chích trái trên nhóm cây có múi

Tên khoa học : Có 4 loài Eudocima salaminia; Othreis fullonia ; Ophiusa coronata ; Rhytia hypermnestra

Triệu chứng gây hại:

- Gây hại trực tiếp : Ngài chích hút tạo vết thương trên trái làm cho vùng mô tương ứng nơi bị chích hút hoàn toàn bị khô đi. Vết chích là một lỗ tròn, đường kính từ 1/2 - 3/4 mm.  Khi mới bị chích,  rất khó phát hiện vết đục, nếu dùng tay bóp nhẹ sẽ có dịch trái chẩy qua lỗ đó. Vài ngày sau vỏ trái chung quanh vết chích trở nên mềm. Ngài thích tấn công trái chín hoặc sắp chín. 

- Gây hại gián tiếp: Qua vết chích, trái bị hại sau đó thường bị bội nhiễm bởi nhiều loại vi sinh vật khác như các loại nấm (Fusarium spp., Colletotrichum spp., Oospora citri, Oospora spp...) và vi khuẩn cũng như các loại ruồi (Drosophila).

Triệu chứng gây hại:

Biện pháp phòng trừ:

- Diệt trừ các cây là thức ăn của ấu trùng của các loại ngài quan trọng như E. salaminia, E. fullonia, Rhytia hypermnestra trong các vườn tạp là biện pháp cần thực hiện, có ý nghĩa quan trọng trong việc làm hạn chế mật số phát sinh tại chỗ của các loại này.

- Dùng vợt bắt và giết thành trùng vào ban đêm, trong khoảng từ 18-22 giờ.

- Sử dụng  bẩy thức ăn có trộn các thuốc sâu như: Wellof 330EC, Suco 50EC, Altach 5EC (chuối Xiêm, chuối Già chín và  Mít chín) để dẫn dụ Ngài. Nên chú ý đặt bẩy ở những cây ở bìa vườn.

 


Các tin khác