THUỐC TRỪ BỆNH NEWBEM 750WP

XANH LÁ - ĐÒNG NO - TO HẠT
  • Tên thương mại: NEWBEM 750WP
  • Hoạt chất: Tricyclazole 75% w/w
  • Qui cách:  Gói 25g, gói 100g
  • Độ độc: Độc cao
  • Cơ chế tác động:   

-Thuốc tác động tiếp xúc, bám dính tốt trên bề mặt thân, lá.

-Thuốc còn có tác dụng xông hơi nên phát huy tối đa tác động ức chế sự phát triển của nấm bệnh, diệt trừ nấm bệnh dễ dàng và ngăn ngừ sự xâm nhập của nấm bệnh vào trong cây trồng.

  • Nhà sản xuất: Sudarshan Chemical Industries Limited
  • Đăng ký và phân phối tại Việt Nam: Công Ty  Cổ Phần Nông Dược HAI.28 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP. HCM

Sản phẩm khác: