THUỐC TRỪ BỆNH AVISO 350SC

Đặc điểm nổi bật của T.TRỪ BỆNH AVISO 350SC

  • Hoạt chất:    Azoxystrobin  200g/l + Difenoconazole  150g/l
  • Qui cách:     Chai 100 ml, chai 250 ml
  • Độ độc:        Nhóm độc IV
  • Cơ chế tác động: Thuốc trừ nấm có tác động nội hấp, lưu dẫn, hiệu lực phòng và trị bệnh cao, kéo dài
  • Ưu điểm nổi bật:

           - Với công nghệ sản xuất dạng Nano theo tiêu chuẩn châu Âu, phụ gia cao cấp giúp Aviso 350SC 350SC:
               + Bám dính tốt, hấp thu nhanh, lưu dẫn mạnh hơn.
               + Hiệu lực cao và kéo dài hơn.
           - Phòng trừ rất hiệu quả nhiều loại bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng.
           - Hỗn hợp rất tốt với Newbem: để tăng hiệu quả phòng trừ các loại nấm bệnh gây hại trên lúa.

  • Đăng ký sử dụng: Chuyên trừ các bệnh

           - Bệnh lem lép hạt, Bệnh đạo ôn trên lúa
           - Bệnh phấn trắng trên cao su 
           - Bệnh Thán thư trên cà phê

  • Hướng dẫn sử dụng:

           - Bệnh lem lép, Bệnh đạo ôn (cháy lá): 
               + Liều lượng: 0,35 lít/ ha (pha 10 ml/ 10 lít nước). 
               + Thời điểm phun: trước khi lúa trổ và sau khi lúa trổ đều.
               + Lượng nước phun 320-400 lít/ ha
           - Bệnh phấn trắng, thán thư: Pha thuốc với nồng độ 0,125%. Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 3-5%.
           - Có thể hỗn hợp với Bonny 4SL, Newbem 750WP để tăng hiệu quả phòng trừ các loại nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên nhiều cây trồng

  • Nhà sản xuất:    Biocrop PTE., Ltd. (Singapore) 
  • Đăng ký và phân phối tại Việt Nam:  Công Ty  Cổ Phần Nông Dược HAI.28 Mạc Đỉnh Chi,Quận 1, TP. HCM

Sản phẩm khác: