KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY ỚT CAY

1. Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh

Ớt là cây rau ăn quả, họ cà. Nhiệt độ thích hợp cho ớt 18-300C. Ớt là cây không quang cảm, tuy nhiên trong điều kiện ngày ngắn ớt phát triển tốt và cho năng suất cao. Ớt chịu đựng được điều kiện che rợp đến 45%, nhưng che rợp nhiều hơn ớt chậm ra hoa và rụng nụ. Thích hợp với đất tơi xốp, nhiều mùn, giữ ẩm và thoát nước tốt, ít chua (pH 6-6,5).
Tùy theo giống, thời gian bắt đầu cho thu hoạch 60-90 ngày sau khi trồng. Mật độ trồng: Nếu muốn thu hoạch trong thời gian ngắn (4-5 tháng sau khi trồng) nên trồng mật độ dày 35.000-50.000 cây/ha, nếu muốn thu hoạch trong thời gian dài nên trồng mật độ thưa 20.000-25.000 cây/ha. Ớt có thể trồng quanh năm, mùa nắng cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao, vào mùa mưa cần lên liếp cao, thoát nước tốt.

2. Nhu cầu dinh dưỡng

Cây ớt có nhu cầu dinh dưỡng cao, cần nhiều đạm, kali, sau đó tới lân, ma-nhê và canxi . Cây ớt cần nhiều đạm và lân trong giai đoạn sinh trưởng phát triển cây, phân cành; cần nhiều kali và lân trong giai đoạn ra hoa, quả. Giai đoạn cây mang quả nhu cầu dinh dưỡng cao hơn so với giai đoạn sinh trưởng phát triển, cần nhiều đạm và kali hơn lân. Ngoài N, P, K, Ca, Mg ớt còn cần các chất vi lượng như B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo. Lượng dinh dưỡng nguyên chất khuyến cáo bón cho 1 ha ớt/vụ: 180-210 kg N; 150-180 kg P2O5; 160-180 kg K2O.

3.Kỹ thuật bón phân

Tùy theo đất tốt hay xấu lượng phân thành phẩm trung bình khuyến cáo bón cho 1 ha: Phân chuồng 10-20 tấn, vôi bột: 1.000kg; NPK 30-9-9: 600 kg; CanNiBo: 100 kg; Super lân: 600 kg; KCl: 200 kg (tương đương với 195kg N; 150 kg P2O5; 174kg K2O).
-    Bón lót (trước khi trồng): 10-20 tấn phân chuồng hoai mục + 600 kg Super lân + 1.000 kg vôi bột + 30kg KCl + 60kg NPK 30-9-9-TE: Cải tạo đất, diệt mầm bệnh trong đất.
-    Bón thúc 1: Giai đoạn cây sinh trưởng phát triển (20-25 ngày sau trồng): Bón (NPK 30-9-9: 120kg + CanNiBo: 20kg + KCl: 30kg)/ha; phun Foliar Blend(50ml/16 lít nước): Giúp cây mau ra rễ, mau xanh tốt, mau ra cành, lá.     
-    Bón thúc 2: Giai đoạn ra hoa, đậu quả (55-60 ngày sau trồng): Bón NPK 30-9-9-TE: 150kg + CanNiBo: 20kg + KCl: 50kg/ha; phun Foliar Blend (50ml/16 lít nước): Giúp cây cây mau lớn, mau ra hoa, tăng hấp thu dinh dưỡng từ đất, tăng quang hợp, tăng ra hoa, đậu quả.
-    Bón thúc 3: Giai đoạn nuôi quả (80-85 ngày sau trồng): Bón NPK 30-9-9-TE: 150kg + CanNiBo: 30kg + KCl: 50kg/ha; phun phân bón lá Hoàng Hổ-Si (50ml/16lít nước): Giúp quả to, nặng, màu sắc đẹp, cay.                                                                      
-     Bón thúc 4: Giai đoạn nuôi quả (100-110 ngày sau trồng): Bón NPK 30-9-9: 120kg + CanNiBo: 30kg +  KCl: 40kg/ha: Giúp quả to, nặng, đẹp, cay.
-    Tưới thúc: HAI-Chyoda 10-20g/10 lít nước, tưới định kỳ 10-20 ngày/lần hoặc khi thấy cây chậm sinh trưởng.

4. Giới thiệu phân bón HAI sử dụng cho cây ớt        

                                          

* NPK 30-9-9-TE:

+ Thành phần: N: 30%; P2O5: 9%; K2O: 9%; MgO: 1,5%; Zn: 0,01%; B: 0,01%; Fe: 0,01%; Mn: 0,15%.  

+ Công dụng: Là phân bón gốc, N cao; cung cấp NPK; trung, vi lượng và đặc biệt là đạm cao giúp ớt mau xanh

* CanNiBo:                                                                                                                      

+Thành phần: N:15%; CaO: 26%; B: 0,3%.

+ Công dụng: Là phân nitrat canxi-bo, cung cấp đạm, Bo và đặc biệt là canxi giúp ớt cứng cây, tăng ra hoa, đậu quả, tăng chất lượng quả, phòng ngừa bệnh thối đuôi quả.   

* HAI-Chyoda:

+ Thành phần: N: 14%; P2O5: 17%; K2O: 12%; S: 12%.  

+ Công dụng: Là phân bón NPK cao cấp của Nhật Bản, tan nhanh, hiệu quả nhanh, giúp ớt ra rễ nhanh, lớn nhanh, mau ra hoa, quả.

* Foliar Blend:    

+ Thành phần: B: 300 ppm; Co: 20 ppm; Zn: 500 ppm; Mn: 1.000 ppm; Mo: 20 ppm; Amino acid; Vitamin; Enzyme, …

 +Công dụng: Là phân bón lá hữu cơ sinh học của Mỹ, giúp ớt mau ra rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng từ đất, tăng quang hợp, cây mau xanh tốt, tăng năng suất, chất lượng ớt.                                                                                                                                    

* Hoàng Hổ-Si:

 + Thành phần: SiO2: 3%; Acid humic: 5%; N: 5%; P2O5: 5%; K2O: 7%; vi lượng                            

 + Công dụng: Là phân bón lá cao cấp của Công Ty HAI, cung cấp NPK, humic, vi lượng và đặc biệt là silic giúp cứng cây, tăng chất lượng ớt, phòng ngừa sâu bệnh hại.

Các tin khác