Kỹ thuật bón phân cho cây Cao Su


1. Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh:

- Cây cao su là cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc nhiệt đới Nam Mỹ. Nhiệt độ thích hợp 22-300C (tốt nhất 26-280C) nếu trên 300C mủ có hiện tượng nhanh bị đông. Lượng mưa thích hợp 1.500-2.500 mm/năm (trung bình 100-150 ngày mưa trong năm).

- Cây cao su có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất đỏ bazan, đất xám, đất phù xa phiến. Đất phải có tầng canh tác dày khoảng 1m, pH thích hợp 5.5-6.5. Cây cao su được trồng vào đầu mùa mưa với nhiều giống khác nhau tùy vào vùng sinh thái như: RRIC 100, RRIC 121, RRIM 600, VM 515 vùng Đông nam bộ và Tây nguyên, Giống RRIM 712, PB 260 vùng Tây nguyên và Miền trung, …

2. Nhu cầu dinh dưỡng :

- Đạm là yếu tố dinh dưỡng rất quan trọng, đóng vai trò tạo năng suất và chất lượng. Lân có vai trò quan trọng với cây cao su, tuy nhiên khả năng hút lân ở giai đoạn cây non yếu, được cải thiện khi cây trưởng thành. Kali có vai trò quan trọng tới sự sinh trưởng, phát triển và năng suất mủ của cao su.

- Để cho 3 tấn mủ/ha/năm, cây cao su cần 18,9kg N, 3,8kg P2O5, 12,9kg K2O. Tuy nhiên khi dùng thuốc kích thích cũng với năng suất 3 tấn mủ lượng dinh dưỡng cây lấy đi theo năng suất mủ là 18,9kg N, 8,7kg P2O5, 15,5kg K2O.

3. Kỹ thuật bón phân :

Giai đoạn kiến thiết cơ bản:

* Lượng bón (g/cây/năm):

Tuổi cây

HAI-NPK 30-9-9+TE

Super lân

KCl

Dưới 1 năm

14

78

11

Từ 1-3 năm

30

83

9

Từ 4-6 năm

33

44

7

* Thời kỳ bón:

Dưới 1 năm bón 3 lần:

- Lần 1: Đầu mùa mưa khi có tầng lá thứ nhất 40% các loại phân

- Lần 2: Sau bón lần 1 một tháng với lượng 30% các loại phân

- Lần 3: 30% phân bón còn lại vào tháng 9-10

Phương pháp bón: Xới lớp đất nhẹ bón phân chung quanh gốc và lấp đất lại.

Từ năm thứ nhất trở đi chia 2 lần bón: Đầu mùa mưa và tháng 9-10

- Lần 1: 60% các loại phân

- Lần 2: 40% các loại phân

Phương pháp bón: Xới nhẹ xung quanh tán bón phân và lấp đất lại

Giai đoạn kinh doanh:

* Lượng bón: Từ năm cạo thứ 1-10: 500-630g NPK (30-9-9 +TE) + 470-593g Super lân + 175-222g KCl/cây/năm.

* Cách bón: Chia làm 2 lần bón:

- Lần 1: Đầu mùa mưa 60% phân bón các loại.

- Lần 2: tháng 9-10 bón 40% phân bón các loại còn lại.

* Phương pháp bón: Xới lớp đất rộng 0.8-1m giữa hai hàng bón phân và lấp đất lại

Từ năm thứ 11-20 bón thêm mỗi gốc tăng 100-200g NPK (30-9-9 +TE)

4. Giới thiệu phân bón HAI sử dụng cho cây cao su:

* Phân bón HAI-NPK 30-9-9+TE:

+ Thành phần: N-P-K (30%N, 9% P2O5, 9% K2O và các thành trung vi lượng TE)

+ Là phân phức hợp cao cấp, được sản xuất theo công nghệ tháp cao, cung cấp đầy đủ  NPK trong một hạt phân, giúp cây cùng lúc hấp thu đầy đủ 3 nguyên tố đa lượng NPKvà đặc biệt là đạm cao giúp cây mau xanh tốt.


Các tin khác