Trừ bệnh thối rễ trên cây Sầu Riêng

Tác nhân: Do nấm Pythium vexans

Tên tiếng Anh: Pythium root rot

Triệu chứng: Nhìn phía ngoài rễ thấy bình thường, nhưng bên trong trung trụ có màu xám đen, phần vỏ rễ bên ngoài có màu hồng nhạt, với những vết nâu.

 

Phát sinh gây hại:

Bệnh tấn công từ giai đoạn vườn ươm đến kinh doanh. Nấm tấn công từ rễ phụ đến rễ chính và lan dần từ mặt đất xuống phía dưới. Khi bệnh nặng, phần thối phát triển bao quanh trung trụ tại cổ rễ, các nhánh non, lá non bên trên bị khô chết, đồng thời tạo ra chồi mới bên dưới chồi vừa mới chết, sau đó các chồi này chết đột ngột.

Biện pháp phòng trị:

- Biện pháp canh tác: Bón phân cân đối NPK, tránh đất bị ẩm độ cao , thoát nước tốt trong mùa mưa hạn chế gây vết thương rễ.

- Biện pháp hóa học: Dùng các thuốc lưu dẫn để tưới gốc. 

Ridozeb 72WP

800 g/200 lít nước

Bonny 4SL

250 ml/200 lít nước


 

Các tin khác