Trừ bệnh nấm hồng trên cây Sầu Riêng

Tác nhân: Do nấm Corticium salmonicolor

Tên tiếng Anh: Pink disease

Triệu chứng: Đầu tiên nấm phát triển quanh gốc nhánh có tơ màu trắng, bao quanh vỏ cành, sau đó chuyển sang màu hồng.

Phát sinh phát triển của bệnh:

Bệnh thường tấn công ở phần gốc nhánh, hay nơi chảng ba của cây vì nơi này có ẩm độ cao và kéo dài. Vỏ cây nơi vùng bị bệnh ngã màu đen nhạt, bệnh nặng vỏ cây bong tróc ra và có màu đen đậm. Bệnh thường tấn công khi cây đã phân cành nhánh và có tán rậm rạp và gây hại nặng vào mùa mưa. Bệnh nặng làm nhánh cây bị chết khô.

 

Biện pháp phòng trị:    

- Biện pháp canh tác: Trồng cây với mật độ vừa phải, tạo vườn cây thông thoáng, cắt tỉa các cành bệnh đem hủy.

- Biện pháp hóa học: Phun ướt đẫm nơi cây bị bệnh.

Vali 5SL

500 ml/200 lít nước

Vali 3SL

800 ml/200 lít nước

Carbenda Supper 50SC

500 ml/ 200 lít nước


 

Các tin khác