Trừ bọ rùa trên cây Cà Chua

Tên khoa học:  Epilachna vigintioctopunctata

Tên tiếng Anh: Spotted ladybird

Đặc điểm hình thái:

-  Bọ trưởng thành màu nâu đỏ, hình bán cấu, dài 6-7 mm, trên lưng mỗi cánh có 14 đốm đen.

-  Trứng màu vàng, nhỏ, ở mặt dưới lá.

-  Ấu trùng có màu vàng nhạt và có nhiều gai nhọn trên lưng và hai bên sườn.

-  Nhộng hình bầu dục màu vàng, thân có lông và nhiều chấm đen.

 

Phát sinh gây hại:

-  Trưởng thành hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chiều mát, thường gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có quả.

Nhiều nhất khi cây ra hoa, quả non.

-  Bọ rùa cạp ăn lá, mật số cao có thể ăn trụi lá trên cây.

Biện pháp phòng trừ:

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư thực vật.

-  Ngắt bỏ lá bị hại và lá có nhộng bám, bắt giết bọ non và bọ trưởng thành.

-  Phun thuốc khi thấy bọ non xuất hiện.

Altach 5EC

20 ml/16 lít nước

Cyper 25EC

20 ml/16 lít nước

Nouvo 3.6EC

10 ml/16 lít nước

Wellof 330EC

40 ml/16 lít nước

Hopsan 75EC

40 ml/16 lít nước

Mospilan 3EC

30 ml/16 lít nước

Các tin khác