Trừ bệnh héo vàng trên cây Cà Chua

Tác nhân: Do nấm Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici.

Tên tiếng Anh: Fusarium wilt

Triệu chứng gây hại:

-  Bệnh gây thường gây hại từ khi cây bắt đầu có hoa trở đi.

-  Triệu chứng điển hình là lá biến vàng và héo dần từ lá phía dưới lên lá ngọn, cây sinh trưởng kém, cuối cùng toàn cây bị héo và chết.

-  Gốc và rễ cây bệnh có vết nâu rồi khô dần, bó mạch trong thân cây hóa nâu. Phần gốc gần mặt đất teo tóp nhỏ lại và đôi khi có lớp tơ mỏng màu trắng bao phủ.

-  Lá cây chết có màu vàng và khô. Thời gian từ khi cây có biểu hiện bệnh đến khi cây chết kéo dài hàng tháng.

Phát sinh gây hại:

-  Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ 25 - 300C, ẩm độ cao.

-  Bệnh phát sinh và gây hại nặng trong mùa mưa. Bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng như cà chua, ớt, khoai tây, đậu, bầu bí, gừng…

-  Bào tử nấm lưu tồn trong đất, lây lan qua nước, đất do động vật hoặc con người mang đi, giống cây nhiễm bệnh (củ khoai tây, gừng, cây giống…) Bệnh thường gây hại nặng ở những ruộng nhiễm bệnh vụ trước.

Biện pháp phòng trừ:

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây bệnh.

-  Chọn giống sạch bệnh từ ruộng không bị bệnh.

-  Lên luống cao, có rãnh thoát nước tốt.

-  Bón phân cân đối; bón vôi, phân hữu cơ  trước khi trồng.

-  Tránh gây vết thương rễ cây.

-  Nhổ bỏ cây bị bệnh, xử lý đất bằng vôi, hạn chế tưới nước để tránh lây lan.

-  Luân canh với cây trồng khác không bị bệnh.

-  Phun thuốc lên cây và tưới vào gốc để ngừa khi bệnh mới xuất hiện (xử lý 2-3 lần cách nhau 7 ngày).

Bonny 4SL

25 ml/10 lít nước

Ridozeb 72WP

50 g/10 lít nước

Manozeb 80WP

50 g/10 lít nước

Carbenda supper 50SC

20 ml/ 10 lít nước

Các tin khác