Kinh Nghiệm Hay

Phòng trừ ốc bưu vàng cho lúa hè thu

Phòng trừ ốc bưu vàng cho lúa hè thu

Để trừ ốc hiệu quả lâu dài, cần thiết phải áp dụng nhiều biện pháp mang tính tổng hợp chứ không dựa vào một vài biện pháp riêng lẻ và cần phải làm sớm từ đầu vụ, làm liên tục, rộng khắp.
ban lanh dao

ban lanh dao