KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CẢI BẮP

1. Đặc điểm nông học và yêu cầu ngoại cảnh

Cây cải bắp là cây rau ăn lá, họ rau thập tự. Cải bắp là cây trồng hằng năm. Tùy thuộc giống và mùa vụ, thời gian từ trồng đến thu hoạch 90-110 ngày. Là cây ưa sáng, ưa ẩm (ẩm độ đất từ 75%-85%, ẩm độ không khí 80%-90% ). Nhiệt độ thích hợp 15-180C.
Đất trồng thích hợp:  Đất cát pha đến thịt nhẹ, pH (5.6-6.0). Ở miền Nam có thể trồng quanh năm, nhưng thích hợp nhất là tháng 10-11 và tháng 3-4; ở miền Bắc từ tháng 8-12. Mật độ trồng thích hợp: 33.000-35.000 cây/ha.   
Các giống cải bắp phổ biến là cải bắp trắng, cải bắp tím, ... Các giống cải bắp trắng trồng được vùng khí hậu ôn đới như Lâm Đồng, các tỉnh ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc.
    

2. Nhu cầu dinh dưỡng cây cải bắp

Cải bắp có sinh khối lớn nên nhu cầu dinh dưỡng cao. Với năng suất 30 tấn/ha, cải bắp lấy đi từ đất 125 kg N, 33 kg P2O5 và 109 kg K2O. Hiện nay, nhiều nông dân trồng cải bắp có thể đạt năng suất 80-100 tấn/ha, lượng dinh dưỡng cây lấy đi từ đất càng nhiều hơn.
Cải bắp cần nhiều nhất là đạm, sau đó là kali và lân, nhu cầu đạm và kali nhiều hơn lần. Ngoài ra cải bắp cũng cần nhiều Ca, kế đến là S, Mg và các vi lượng như Fe, Zn, … Đạm và lân giúp cây sinh trưởng phát triển tốt. Kali và canxi giúp cứng cây, tăng độ chặt, tăng chất lượng cải bắp, giảm bệnh thối nhũn, đốm lá, … Cần bón cân đối giữa đạm, lân và kali để cải cuốn bắp tốt và có chất lượng cao.
Lượng dinh dưỡng nguyên chất khuyến cáo cho 1 ha cải bắp/vụ: 180-200 kg N; 80-100 kg P2O5; 100-150 kg K2O.

3. Kỹ thuật bón phân cây cải bắp

Lượng phân thành phẩm cần bón cho 1 ha cải bắp: Phân chuồng: 20 tấn, vôi bột: 500kg; NPK 3(0-9-9): 600 kg; CanNiBo: 120 kg; Super lân: 300 kg; KCl: 160 kg (phân hóa học nguyên chất 198 kg N - 102 kg P2O5 - 150 kg k2O).
Bón gốc:
-     Bón lót (trước khi trồng): 20 tấn phân chuồng hoai mục + 300 kg Super lân + 500kg vôi bột + 70 kg NPK (30-9-9) + 20 kg CanNiBo + 20kg KCl: Cải tạo đất, diệt mầm bệnh trong đất.
-     Bón thúc 1: Giai đoạn cây hồi xanh (10-15 ngày sau trồng): 70kg NPK (30-9-9) + 20kg CanNiBo + 10 kg KCl /ha: Giúp ra rễ nhanh, mau xanh tốt sau khi trồng.
-     Bón thúc 2: Giai đoạn trải lá bàng (20-25 ngày sau trồng): 120kg NPK (30-9-9) + 20kg CanNiBo + 30 kg KCl /ha: Giúp cây lớn nhanh, lá bàng to, xanh tốt.
-    Bón thúc 3: Giai đoạn bắt đầu cuốn bắp  (30-35 ngày sau trồng): 160kg NPK(30-9-9) + 30kg CanNiBo + 50kg KCl/ha: Giúp cây to, lá bàng to, mau cuốn bắp.
-    Bón thúc 4: Giai đoạn bắp lớn nhanh (60-65 ngày sau trồng): 180kg NPK (30-9-9) + 30kg CanNiBo + 60kg KCl/ha: Giúp bắp to, cuốn chặt, chất lượng tốt.
Tưới thúc: HAI-Chyoda 10-20g/10 lít nước, tưới định kỳ 10-20 ngày/lần hoặc khi thấy cây chậm sinh trưởng.

Bón lá:
-     Giai đoạn hồi xanh (10-15 ngày sau trồng): Phun Foliar Blend(50ml/16 L) giúp cây mau ra rễ, mau xanh tốt sau khi trồng.
-     Giai đoạn trải lá bàng (20-25 ngày sau trồng): Phun Foliar Blend(50ml/16 L) giúp cây cây tăng hấp thu dinh dưỡng từ đất, tăng quang hợp, cây to, lá to.
-     Giai đoạn cuốn bắp (30-65 ngày sau trồng): Phun phân bón lá Hoàng Hổ-Si (50ml/ 16 L) giúp bắp to, cuốn chặt, chất lượng tốt.

4. Giới thiệu phân bón HAI sử dụng cho cây cải bắp

* NPK (30-9-9)+TE:
+ Thành phần: N-P-K (30% đạm, 9% P2O5, 9% K2O và các thành trung vi lượng TE)
+ Là phân phức hợp cao cấp, được sản xuất theo công nghệ tháp cao, cung cấp NPK và đặc biệt là đạm cao giúp cây mau xanh tốt.
* Phân bón HAI-CanNiBo:
+ Thành phần: N: 15%; CaO: 26%; B: 2.000 ppm.
+ CanNiBo (N:15%, CaO: 26%, B: 0,3%) cung cấp đạm, Bo và đặc biệt là canxi cao giúp cứng cây ra hoa, đậu quả nhiều, phòng ngừa bệnh thối đít quả.
* Phân bón HAI-Chyoda:
+ Thành phần: N: 14%;  P2O5: 17%; K2O: 12%; S: 12%.
-     HAI- Chyoda là phân phức hợp của Nhật Bản, tan nhanh trong nước, hiệu quả nhanh, giúp cây phân nhiều cành; ra hoa nhiều, đồng loạt; đậu quả nhiều.
* Phân bón lá Foliar Blend:
+ Thành phần: B: 300ppm; Co: 20ppm; Mn: 1.000ppm; Mo: 20ppm; Zn: 500ppm.
+ Foliar Blend là phân bón lá hữu cơ sinh học của Mỹ, giúp cây mau ra rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng từ đất, tăng quang hợp, cây mau xanh tốt, tăng năng suất, tăng chất lượng quả.
* Phân bón lá Hoàng Hổ Si:
+ Thành phần: N: 5%; P2O5: 5%; K2O: 7%; SiO2: 3%; Acid Humic     5%. Ngoài ra còn có một số chất vi lượng trong phân.

+ Hoàng Hổ-Si là phân bón lá, cung cấp NPK, Humic, vi lượng và đặc biệt là silic giúp cứng cây, cứng bắp và phòng ngừa sâu bệnh hại.

 

Các tin khác