Trừ ruồi đục trái trên cây Táo

Tác nhân: Bactrocera dorsalis

Tên tiếng Anh: Fruit fly

Đặc điểm hình thái:

Trứng hình hạt gạo, màu trắng sữa, khi sắp nở chuyển sang vàng nhạt. Dòi mới nở dài khoảng 1,5mm, phát triển đầy đủ dài 6-8mm, màu vàng nhạt, miệng có móc. Thành trùng có cơ thể dài 7-9 mm, sải cánh rộng 1,3 mm, đầu có dạng hình bán cầu, mặt trước mầu nâu đỏ với 6 chấm đỏ mầu đen. Nhộng dài 5-7mm, có hình trứng dài, lúc đầu màu vàng nâu, khi sắp vũ hóa có màu nâu đỏ.

Phát sinh gây hại:

Thành trùng đẻ trứng trong trái. Con cái đẻ khoảng 150-200 trứng. Khi phát triển đầy đủ, Dòi búng mình rơi xuống đất để hóa nhộng trong đất, thời gian nhộng khoảng 7-12 ngày hoặc dài hơn nếu gặp lạnh.Thành trùng hiện diện suốt năm, thời gian sống của thành trùng 1-3 tháng. Thành trùng có thể bay rất xa.

Dòi làm nhộng sâu trong đất khoảng 3-7cm. Gây hại nặng vào giai đoạn trái sắp chín và chín, trái bị hại thường thối và rụng rất nhanh

Biện pháp phòng trị:

Biện pháp cơ học:

- Biện pháp bao trái tỏ ra có hiệu quả rất cao (bao giấy dầu, bao giấy keo).
- Thu gom những trái đã bị nhiễm ra khỏi vườn, ngâm trong nước hoặc chôn sâu dưới đất để diệt nhộng.

- Sau khi thu hoạch, xén tỉa cành và cày lật đất để diệt nhộng sống trong đất.

Biện pháp hóa học:

Sử dụng thuốc hóa học phối hợp với chất hấp dẫn cả thành trùng đực và cái là Protein thủy phân.
- Lượng dùng: 100 ml protein thủy phân + 3 ml Hopsan 75EC (hoặc Altach 5EC, Wellof 330EC), pha loãng với 1 lít nước rồi đem phun.
- Cách dùng: phun thành điểm nhỏ trên tán cây (khoảng 50 ml dung dịch thuốc/tán cây). Tuần phun một lần. Không phun trực tiếp lên quả và không phun tràn lan cả vườn (cách 4 cây phun 1 cây).
Lưu ý: Biện pháp sử dụng chất dẫn dụ phải  thực hiện trên diện rộng.

Các tin khác