Trừ bệnh héo xanh trên cây Ớt

Tác nhân:  Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum

Tên tiếng Anh: Pseudomonas  wilt

Triệu chứng gây hại:

- Cây đang xanh tốt bình thường thì bị héo đột ngột trong khi lá vẫn còn xanh. Hiện tượng héo xảy ra ban ngày khi trời nắng, ban đêm cây tươi lại, sau 2 – 3 ngày cây không hồi phục được nữa và chết hẵn.
- Nếu bệnh xảy ra chậm, nhiều rễ phụ khí sinh mọc ra dọc trên thân. Rễ và thân thối mềm. Cắt ngang thân thấy mạch dẫn bị nâu đen, để vào trong ly nước trong  thấy có những giọt dịch vi khuẩn màu trắng đục chảy ra.

Phát sinh gây hại:

- Vi khuẩn có thể tồn tại trong tàn dư cây bệnh trên 6 tháng, trong đất trên 1 năm.
- Bệnh phát triển mạnh và lây lan nhanh trong điều kiện nhiệt độ 30-35 oC, chết ở 52 oC trong 10 phút.
- Vi khuẩn lưu tồn trong đất, hạt giống, tàn dư cây bị nhiễm bệnh, cỏ dại; lan truyền qua hạt giống, cây bệnh, dụng cụ lao động...
- Bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng như cà chua, ớt,
- Bệnh gây hại trên nhiều loại cây trồng như cà chua, ớt,  khoai tây, …

- Vi khuẩn xâm nhập cây trồng qua vết thương sây sát trên rễ, thân. Sau khi xâm nhập vào cây trồng, chúng tấn công vào mạch dẫn của cây và di chuyễn theo mạch dẫn làm hư bó mạch và làm cho cây không thể vận chuyển nước và dinh dưỡng dẫn đến hiện tượng héo và chết.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy tàn dư cây bệnh.
- Trồng giống kháng bệnh.
- Xử lý hạt giống trong nước nóng 500C trong 25 phút.
- Bón phân cân đối; bón vôi, phân hữu cơ trước khi gieo trồng.
- Trong quá trình chăm sóc hạn chế làm sây sát, tổn thương cho cây.
- Nhổ, tiêu  hủy cây bệnh.
- Luân canh với cây trồng khác họ, không luân canh với  cây họ cà trong 2-3 năm.
- Phun thuốc để ngừa bệnh.

Các tin khác