Trừ Bọ Xít Muỗi trên cây Chè

Tên khoa học: Helopeltis theivora

Tên tiếng Anh: Tea mosquito bug

Đặc điểm hình thái:

- Trưởng thành: Cơ thể thon dài (5 - 10mm), râu màu nâu, mảnh dài quá thân. Bọ xít muỗi đực nhỏ hơn khoảng 4mm. Toàn thân có màu nâu xanh, lưng nâu vàng. Đầu có màu nâu, có các vệt vàng rộng, phía trên có vệt nhỏ hơn. Mắt có màu nâu đen. Cả con đực và con cái trông giống như muỗi nên gọi là bọ xít muỗi.

- Ấu trùng: có hình dáng giống với con trưởng thành và trải qua 5 tuổi.

Phát sinh gây hại

- Vòng đời kéo dài từ 34 - 40 ngày.

- Bọ xít phát triển thích hợp ở nhiệt độ 25-280C, ẩm độ > 90%, vì thế chúng thường hoạt động mạnh vào sáng sớm hoặc chiều tối. Bọ xít muỗi gây hại quanh năm nhưng sẽ tập trung tháng có khí hậu mát.

-  Bọ xít muỗi tập trung 2-3 con/búp chè và lá non chích hút nhựa búp chè, tạo nên vết màu nâu đậm.

- Trưởng thành gây nên vết chích lớn và thưa, ngược lại ấu trùng vết chích nhỏ và dày hơn. Búp và lá chè non biến dạng cong queo, khô và đen, cây sinh trưởng chậm, còi cọc làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất trà.

Biện pháp phòng trừ :

Biện pháp canh tác:

- Chăm sóc cây khỏe, trừ cỏ dại đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu hái đúng lúc ngắt bỏ trứng và bọ trĩ.

- Sử dụng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè khi bọ trĩ rộ. Hàng năm cần xới xáo, thu gom tàn dư và vun kín gốc chè để diệt nhộng chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết.

Biện pháp hóa học:

- Quan sát vườn chè để phát hiện sớm, phun vào chiều mát hay sáng sớm để đạt hiệu quả cao.

Nouvo 3.6EC

100 ml/200 lit nước


Các tin khác