Thuốc TRỪ CỎ ANDOSHOP 60OD

Thuốc TRỪ CỎ ANDOSHOP 60OD

CHUYÊN DÙNG TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA 

ANDOSHOP 60OD là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nẩy mầm, lưu dẫn.
Thuốc diệt trừ hiệu quả các loại cỏ trên ruộng lúa sạ: nhóm cỏ Hoà bản (Lồng vực, Đuôi phụng…), nhóm Cỏ Chác lác và cỏ Lá rộng.

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ FLASET 400WP

THUỐC TRỪ CỎ FLASET 400WP

CHUYÊN TRỪ CỎ LỒNG VỰC, CỎ CHÁC LÁC, CỎ LÁ RỘNG

- Với nguồn nguyên liệu chọn lọc và phụ gia cao cấp giúp Flaset 400WP:
     + Hấp thu nhanh, lưu dẫn mạnh hơn.
     + Hiệu lực trừ cỏ triệt để và an toàn cho lúa.
- Flaset 400WP được hấp thu nhanh chóng qua cả 2 bộ phận rễ và lá nên có thể trộn phân rải để giảm chi phí. Đặc trị cỏ Lồng vực (cỏ Gạo), nhóm cỏ Chác lác, cỏ Lá rộng trên ruộng lúa

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ FARICH 40SC

THUỐC TRỪ CỎ FARICH 40SC

CHUYÊN TRỪ CỎ HÒA BẢN VÀ LÁ RỘNG TRÊN RUỘNG NGÔ (BẮP) LAI

- Farich 40SC là thuốc trừ cỏ lưu dẫn, chọn lọc, hậu nẩy mầm. Chuyên trừ Cỏ Hòa Bản, cỏ Lá Rộng trên Ngô (Bắp) lai
- Với phụ gia cao cấp giúp Farich 40SC: 
      + Hấp thu nhanh, lưu dẫn mạnh cả 2 chiều.
      + Diệt triệt để hơn, cỏ không tái sinh.

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ GORICH 250SL

THUỐC TRỪ CỎ GORICH 250SL

CHUYÊN TRỪ CỎ LÁ RỘNG TRÊN RUỘNG ĐẬU TƯƠNG (ĐẬU NÀNH)

- Thuốc trừ cỏ GORICH 250SL là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nẩy mầm sớm trên cây trồng cạn.

- Thuốc có tính chọn lọc cao, an toàn cho cây trồng (theo khuyến cáo). Diệt trừ rất hữu hiệu nhóm cỏ lá rộng và chác lác mọc từ hạt trên đất cây đậu tương

- Thuốc được hấp thu nhanh qua lá, thân, rễ cỏ vào mô thực vật làm mất diệp lục, phá hủy màng tế bào khiến cỏ bị héo và chết.

- Triệu chứng ngộ độc: Cây cỏ bị héo trong vòng 1 ngày chuyển dần sang màu vàng, khô héo và chết trong vòng 1-3 ngày.

Xem thêm
THUỐC TRỪ CỎ SURON 80WP

THUỐC TRỪ CỎ SURON 80WP

CHUYÊN TRỪ CỎ HÒA BẢN, CỎ LÁ RỘNG

- Surom 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền và hậu mọc mầm sớm chuyên trừ cỏ lá rộng và lá hẹp. Chuyên trừ Cỏ Hòa Bản, cỏ Lá Rộng trên Mía, Bông vải
- Với nguồn nguyên liệu chọn lọc và phụ gia cao cấp, giúp thuốc:
   + Nội hấp nhanh, lưu dẫn mạnh nên diệt cỏ nhanh và triệt để hơn.
   + Hiệu lực kéo dài hơn: giảm chi phí diệt cỏ.
   + An toàn hơn cho cây trồng.

Xem thêm