Cẩm nang sử dụng phân bón

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CHÈ

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CHÈ

Chè là cây công nghiệp dài ngày, thích hợp trong điều kiện nhiệt đới và á nhiệt đới, nhất và vùng trung du, miền núi. Nhiệt độ thích hợp cho chè khoảng 20-30oC, độ dài 11 giờ/ngày, tổng tích ôn 3.500-4.000oC/năm, lượng mưa: 1.500-2.000mm/năm. Đất trồng chè cần có độ dày trên 60cm, giữ được ẩm nhưng phải thoát được nước, độ dốc bình quân không quá 15%. 
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CAM

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CAM

Cam là cây ăn quả thuộc nhóm cây có múi. Cây cam thích hợp với khí hậu nhiệt đới và Á nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp từ 23-29oC có thể trồng tốt ở điều kiện nhiệt đới, cam là cây ưa ẩm.Cam là cây ăn quả lâu năm thời gian sinh trưởng có thể kéo dài đến 60 năm.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY XOÀI

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY XOÀI

Xoài là cây ăn quả thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới. Cây xoài có thể sống được nhiệt độ 4-460C, tuy nhiên cây xoài phát triển tốt ở 24-270C, chịu hạn tốt nhưng để đạt năng suất cao cần phải cung cấp nước tưới. Ở Việt Nam, xoài được trồng nhiều vùng trong nước để lấy quả, gỗ hay làm cây cảnh.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY THANH LONG

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY THANH LONG

Cây thanh long thuộc họ xương rồng là cây ăn trái thích hợp với khí hậu nhiệt đới chịu hạn tốt, nhiệt độ thích hợp 21-290C, nhiệt độ tối đa khoảng 38-400C, lượng mưa 800-2000mm/năm. Cây thanh long chịu ảnh hưởng quang kỳ, ra hoa trong đều kiện ngày dài. 
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY NGÔ (BẮP)

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY NGÔ (BẮP)

Cây ngô là cây lương thực thích hợp loại khí hậu ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp để ngô sinh trưởng và phát triển là 25-300C, dưới 130C cầy ngừng sinh trưởng và trên 350C cây sinh trưởng kém. Một cây ngô có thể bốc thoát từ 2 - 4 lít nước/ngày. 
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY ĐẬU NÀNH

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY ĐẬU NÀNH

Cây đậu nành là cây công nghiệp ngắn ngày thuộc cây họ đậu, có nguồn gốc ôn đới. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 15-370C (tùy từng giai đoạn mà nhu cầu nhiệt khác nhau: giai đoạn nẫy mầm thích hợp 24 – 300C, giai đoạn cây con từ 24-300C, giai đoạn ra hoa kết trái từ 24-340C ,giai đoạn chín: 20-250C), ẩm độ không khí 75-80%, ẩm độ đất 70-80%.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CẢI BẸ XANH

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CẢI BẸ XANH

Cải bẹ xanh là cây rau ăn lá, họ thập tự. Thích hợp với khí hậu á nhiệt đới và nhiệt đới. Có thể trồng ở phạm vi nhiệt độ  6-270C, lượng mưa từ 500-4200mm/năm, tuy nhiên cây phát triển tốt ở nhiệt độ15-180C. Đất trồng có thể trồng cải xanh trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng đất cần phải tơi xốp, nhiều mùn, dễ thoát nước trong mùa mưa và chủ động nước tưới trong mùa khô và độ pH 5.5-6.8.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ PHÊ

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ PHÊ

Cây cà phê là cây công nghiệp sử dụng làm thức uống, thích hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp 15-300C lượng mưa từ 1500-2000mm/năm. Cây cà phê thích hợp vùng sinh thái có hai mùa mưa và nắng rỏ ràng. Cây cà phê chịu ánh sáng tán xạ nên vùng nào có cường độ  ánh sáng cao cần trồng cây che bóng.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÀ CHUA

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÀ CHUA

Cây cà chua là cây rau ăn quả, họ cà  thích hợp với khí hậu từ ôn đới đến nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho cà chua 21-240C. Cây cà chua là loại cây hằng năm, thời gian sinh trưởng 120-135 ngày tùy theo giống.
KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CẢI BẮP

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CẢI BẮP

Cải bắp có sinh khối lớn nên nhu cầu dinh dưỡng cao. Với năng suất 30 tấn/ha, cải bắp lấy đi từ đất 125 kg N, 33 kg P2O5 và 109 kg K2O. Hiện nay, nhiều nông dân trồng cải bắp có thể đạt năng suất 80-100 tấn/ha, lượng dinh dưỡng cây lấy đi từ đất càng nhiều hơn.