HAI: FLC tiếp tục đăng ký mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, FLC sẽ thực hiện đăng ký mua vào thêm 3,5 triệu cổ phiếu HAI của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I

 

Tài liệu đính kèm

Các tin khác