Cải Cách và Đổi Mới

Nông Dược HAI – Cải cách và Đổi mới

Nông Dược HAI – Cải cách và Đổi mới

Công ty CP Nông dược HAI đang thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ về mô hình tổ chức, hoạt động quản trị, đổi mới phương thức kinh doanh và mô hình sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và các nước trong khu vực.