Công ty cổ phần tập đoàn FLC đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAI

CBTT: Người có liên quan của cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn của HAI - Công ty cổ phần tập đoàn FLC đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAI nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nông dược HAI


(Chi tiết theo File đính kèm)

File đính kèm

Các tin khác