THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ TN 2020

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005, địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00’, Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Cá nhân, tổ chức (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) có sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2020.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ

4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
+ Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congtyhai.com, Chuyên mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (028) 38292805 gặp Bà Nguyễn Lê Thị Diệu Thy (Di động: 0903339285/Email: thynltd@congtyhai.com) trước 16h30 ngày 27/04/2020 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 028-38292805 – Fax: 028-38223088
Website: www.congtyhai.com

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

 

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty: Tại đây

- Giấy ủy quyền dự họp: Tại đây

- Danh sách những người nhận ủy quyền dự họp: Tại đây

Các tin khác