PHÂN BÓN LÁ Agri-Gro FOLIAR  BLEND

PHÂN BÓN LÁ Agri-Gro FOLIAR BLEND

- Cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng (Chelate);  tăng hiệu lực của các nguyên tố vi lượng, thuốc Bảo Vệ Thực Vật (BVTV) dùng chung:
- Kích thích sinh trưởng phát triển cây trồng (thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp, trao đổi chất của tế bào):
- Kích thích sự phát triển vi sinh vật có ích trong đất, vi sinh vật giúp cây trồng phát triển:
- Cây trồng khỏe mạnh, giảm thiệt hại do điều kiện bất lợi, sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng và tăng lợi nhuận.
Xem thêm