Thông tin mới

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING 2022 - TOGETHER WE WIN

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING 2022 - TOGETHER WE WIN

Với phương châm trân trọng mọi sự đóng góp và xem Người lao động là một tài sản vô giá, Nông Dược HAI đã tổ chức chương trình Team building 2022 tại thành phố biển Vũng Tàu (31/05-01/06/2022) nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của Người lao động, hướng đến hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
Chào đón một SẢN PHẨM MỚI đến từ Nông Dược HAI TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ DƯA

Thông tin khoa học kỹ thuật

ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY HỒ TIÊU QUẢN LÝ BỆNH PHẤN TRẮNG Ở NHÃN BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY HỌ ĐẬU XỬ LÝ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY BƯỞI