Thông tin khoa học kỹ thuật

ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ Ở CÂY HỒ TIÊU QUẢN LÝ BỆNH PHẤN TRẮNG Ở NHÃN BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY HỌ ĐẬU XỬ LÝ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY BƯỞI