Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI) vừa đăng ký mua vào thêm 11 triệu cổ phiếu FLC

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI) vừa đăng ký mua vào thêm 11 triệu cổ phiếu FLC. Dự kiến sau khi hoàn thành giao dịch sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của Ông Trịnh Văn Quyết tại FLC lên 24,32%

Các tin khác