Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI) đã hoàn thành việc mua vào thêm 2 triệu cổ phiếu ART

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI) đã hoàn thành việc mua vào thêm 2 triệu cổ phiếu ART, nâng tỷ lệ sở hữu của Ông Trịnh Văn Quyết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex lên 19,48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, Ông Trịnh Văn Quyết chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

 

Xem chi tiết tại file đính kèm

Các tin khác